MANTELZORGERS ZIJN BELANGRIJK EN VERDIENEN ONDERSTEUNING

Promotiefilmpje Marga Mulder-Keij

Bent U iemand die langdurig zorgt voor een naaste dan bent u mantelzorger. Ben je jonger dan 25 jaar, dan ben je jonge mantelzorger. Voor alle mantelzorgers, jong en oud biedt de gemeente Schagen ondersteuning. Ik zet mij ervoor in dat de gemeente die ondersteuning blijft geven aan mantelzorgers. Zij hebben hier recht op.

https://seniorenpartijschagen.nl/wp-content/uploads/2022/02/Videoproductie_1C_MargaMulder_SeniorenpartijSchagen2022.mp4
Lees verder

ZEBRAPAD BIJ MAKADO SCHAGEN | UITGANG NIEUWSTRAAT

Promotiefilmpje Perry Vriend

Bij de uitgang van het Makado Schagen aan de Nieuwstraat is geen zebrapad. Het Gehandicapten Platform Schagen heeft daar tijdens de vergadering van de inclusie agenda om heeft gevraagd, omdat er met name voor ouderen en mensen met een beperking gevaarlijke situaties ontstaan.

Wij willen dit graag realiseren

https://seniorenpartijschagen.nl/wp-content/uploads/2022/02/Videoproductie_3C_PerryVriend_SeniorenpartijSchagen2022.mp4
Lees verder

Onze motie over AOW heeft het gehaald !!!

De Seniorenpartij Schagen heeft een oproep gedaan om de motie raad breed te steunen en naar Den Haag te sturen. CDA en GroenLinks als landelijke partij steunde de motie ook alsmede de lokale partij Wens4you, maar de lokale partij JESS en de VVD vinden het onzin – de arrogantie ten top! Blijkbaar hebben VVD & JESS niets met de ouderen op om het geluid te laten horen richting Den Haag. Wethouder Van der Veek vond een toelichting niet nodig. Uiteindelijk is de motie met steun van de PvdA en verdeelde CDA aangenomen en gaat de motie richting Den Haag. Namens de Seniorenpartij Schagen A.S. (André) Groot Fractiesecretaris. 06-5317 4240
Lees verder

Seniorenpartij Schagen komt met motie loskoppeling minimumloon & AOW

‘Onacceptabel, onbeschaafd en zeer achterbaks’.

De Seniorenpartij Schagen vindt het een grof schandaal dat de Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de Christenunie de ONTKOPPELING van het MINIMUUN LOON & AOW willen doorzetten!

Wij komen in de raads- vergadering van 15 februari met een motie en Perry Vriend hoopt dat veel politieke partijen op gemeentelijk niveau met deze motie komen.


Lees verder

De Gemeente op de vingers getikt!!

24-1-2022 De aanvraag was inderdaad niet juist, want de Vereniging van Eigenaren(VvE) was niet betrokken bij de aanvraag en had geen akkoord gegeven voor de wijziging. De gemeente had ondertussen wel een vergunning afgegeven terwijl de juiste gegevens dus ontbraken. Een van de bewoners heeft daarop volgend de politiek benaderd en daar hebben wij – als Seniorenpartij Schagen – direct op ingegrepen. Uiteindelijk hebben wij dit samen met de VVD én bewoners aan de kaak gesteld … en zie hier.

Bezwarencommissie tikt gemeente op de vingers


Lees verder