Video – Samen Dementievriendelijk – Schagen

Zie hier de leuke promotiefilm ‘Samen Dementievriendelijk’ van de Gemeente Schagen!

Noord-Holland Noord dementievriendelijk!

Een campagne om aandacht te vragen voor dementie in Noord-Holland Noord, is dat nodig? In deze video hoor jij waarom Noord-Holland Noord stil staat bij dementie. Overal en altijd! 💙

Geplaatst door Samen dementievriendelijk op Donderdag 17 januari 2019


Lees verder

Gratis APP voor Meldingen Openbare Ruimte – FIXI

Met deze gratis app kan men klachten of reparatie verzoeken aan de gemeente melden. Misschien kent u het al, maar anders is het misschien nuttig hier ook even naar gaat kijken.

We werken al veel mensen mee en is een grote verbetering. Aanvragen zijn nu te volgen – tot het is opgelost, maar ook meldingen van anderen zijn zichtbaar.

Voor Apple-gebruikers te downloaden in de App Store 

Voor Android-gebruikers te downloaden in de Google Play-Store

 


Lees verder

Antwoord Griffie over Oplaadpunten in Callantsoog

In Callantsoog staan nog geen openbare laadpalen omdat hier nog geen (ontvankelijke) aanvragen voor zijn ingediend. De lokale behoefte aan laadpalen lijkt tot op heden dus klein.

De gemeente plaatst (en bekostigd) geen laadpalen zonder aanvraag van een elektrische rijder. Sinds eind 2016 heeft gemeente Schagen beleid met betrekking tot het plaatsen van oplaadpalen. Zie bijlage. Vanaf die datum nemen wij ook deel in het samenwerkingsverband MRA-Elektrisch, waar vele gemeenten in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland gebruik van maken. Zie: https://laadpaal.mrae.nl/.

Uitgangspunt van het beleid en de (financiële) afspraken binnen MRA-E is het faciliteren van elektrische rijders die wonen of werken binnen de gemeente. Opladen gebeurt namelijk overwegend nabij de eigen woning of nabij de werkplek. Plaatsen waar men langdurig verblijft, want opladen neemt meer tijd in beslag. Het plaatsen van gemeentelijke laadpalen gebeurt dus op verzoek van elektrische rijders. Dit geeft de grootste kans op een goed gebruik van de laadpaal. De kosten blijven daardoor voor de gemeente relatief laag.

Bezoekers uit de regio kunnen met een opgeladen elektrische auto weggaan en thuiskomen. Bezoekers van wat verder weg kunnen onderweg laden, bijvoorbeeld bij de snelladers van Fastned langs de rijkswegen. Bezoekers van ver weg zullen veelal overnachten, waarbij de sector eveneens zorgdraagt voor het parkeren op eigen terrein. De overnachtingslocatie is dan de aangewezen plek om de elektrische auto op te laden. Het aanbieden van dergelijke laadvoorzieningen is aan de ondernemers van de overnachtingsplaatsen.

Indien de sector niet of onvoldoende laadvoorzieningen aanbieden, zou de gemeente kunnen besluiten gemeentelijke laadpalen voor recreanten aan te brengen. Deze keuze is tot op heden niet gemaakt en het beleid (en financieringswijze) is hierop niet ingestoken.


Lees verder

Vraag aan Griffie over Oplaadpunten in Callantsoog

“WAAROM ZIJN ER GEEN OPLAADPUNTEN ELEKTRISCHE AUTO IN CALLANTSOOG”

De Seniorenpartij heeft geconstateerd dat in de grootste badplaats van de gemeente Schagen – Callantsoog – géén oplaadpunten zijn voor elektrische auto’s.

Hier hebben wij een vraag over gesteld aan onze Griffie – zodra er antwoord is zetten wij deze uiteraard direct op onze website.

 

 


Lees verder

Opheffen buslijnen zorgt voor onrust!

Een mooi stuk – interview afgenomen door OmringExpress bij  fractievoorzitter Perry Vriend – over het opheffen van de buslijnen.

In ons verkiezingsprogramma staat dat wij ons hard zullen maken voor het openbaar vervoer in onze gemeente en dat doen wij ook.

Iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld dat men zich met het openbaar vervoer moet kunnen verplaatsen binnen onze gemeente, maar ook de aangrenzende gemeenten.


Lees verder

Verkeersremmers Burgerbrug | bron van ergenis

Op de vorige deze week gehouden Dorpsraad vergadering in Burgerbrug bleken de verkeersremmers aan de Grote Sloot een heftig onderwerp van gesprek.

Wat is er mis mee – zie hier!

  1. De geplaatste verkeersremmers staan tegen de woonhuizen aan gesitueerd. Hierdoor moeten vooral fietsers, die van zuid naar noord fietsen bij het passeren ervan naar het midden van de weg uitwijken. Er blijken ondertussen al meerdere kinderen bijna geschept te zijn door een achterop komende auto. Er zijn schoolgaande kinderen, die hier dagelijks meerdere malen langs moeten.
  2. Gebleken is dat ter plaatse van de verkeersremmers de weg – mede door de geparkeerde auto’s ernaast – nauwelijks 3 meter breed is. Dit terwijl er ontheffingen zijn verleend door de gemeente Schagen aan loonbedrijven en agrariërs voor voertuigen met een maximale breedte van 3,50 meter. Hierdoor kunnen diverse voertuigen daar nu niet passeren.
  3. Tijdens de recent gehouden snelheidsmetingen bleek dat er nauwelijks verschil was te constateren met de meting die gehouden is voordat de verkeersremmers zijn geplaatst.

Het bovenstaande was reden genoeg -om ter voorkoming van ernstige ongelukken- er voor te pleiten dat de verkeersremmers op korte termijn verwijderd gaan worden. Wij hebben over bovenstaande zaken vragen gesteld aan de gemeente Schagen.

Wordt vervolgd!!

 


Lees verder

Ruilbeurs voor huurders op komst!

Woningruil – positieve ontwikkeling

Wij weten dat er onder onze leden personen zijn, die graag kleiner willen wonen en soms van een grotere huurwoning naar een kleinere willen verhuizen.

Er komt op 7 maart 2019 een ruilbeurs voor huurders in “De Blokhut” aan de Loet in Schagen. Hiervoor moet men ingeschreven staan bij een woningbouwvereniging b.v. Wooncompagnie of een andere.

Met een woningruil kunt u – als er een goede match is – snel van een grotere naar een kleinere woning verhuizen. De huurvoorwaarden zijn hiervoor soepeler.

Ook komen er in diverse dorpen van de Gemeente Schagen voorlichtingsbijeenkomsten over o.a. ‘woonmatch’ en ‘de verhuisadviseur’. Deze worden georganiseerd door de Wooncompagnie en begin 2019 komt er meer publiciteit over in de media.

Als u op termijn naar een huurwoning wilt verhuizen is het altijd goed om je vroegtijdig in te schrijven. Voor iedere dag dat je ingeschreven staat krijg je namelijk een punt. De toewijzing van huurwoningen gaat op punten. Dus degene met de meeste punten krijgt een woning, die op dat moment wordt aangeboden.

Ook voor de nieuw te bouwen huurwoningen in Callantsoog moet men ingeschreven staan. De inwoners uit Callantsoog hebben hier voorrang. Hier worden tevens senioren woningen gebouwd.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Wooncompagnie, Postbus 160
1620 AD Hoorn (NH)
Tel. 0900 20 22 373


Lees verder

UPDATE: LED-verlichting openbaar gebied

UPDATE – led-verlichting openbaar gebied

Alle buitenverlichting krijgt dezelfde kleur.

Op onze vragen over de kleur van de LED verlichting in het openbaar gebied hebben wij antwoorden gekregen.
De rood/oranje straatverlichting die nu nog brandt in de buitengebieden – op kruisingen – komen te vervallen. Er komt dus overal 1 kleur buitenverlichting, hiermee zal de oriëntatie bij vooral hevige mist slechter worden!!

De afspraak die wij hebben gemaakt is, dat als blijkt dat de verlichting op kruisingen in de buiten gebieden problemen geven, er dan kan alsnog een kleur in de lampen aangebracht kan worden.

#seniorenpartijschagen #verlichting #buitengebieden #veilig


Lees verder

UPDATE: Openstaande stroomkast Sint Maartensbrug

UPDATE – Openstaande stroomkast Sint Maartensbrug

Zo stond de stroomkast erbij.

Er is ook nog een mooi resultaat te melden over de al 3 maanden opstaande stroomkast bij de stolp in SintMaartensbrug.

Na interventie deze week van een bewoner van Sint Maartensbrug, de Seniorenpartij en Wethouder Heddes is deze nu veilig gesteld.

 

De bijgeleverde foto geeft goed weer hoe de kast er bij stond ⚡️


Lees verder