Recreatie

Verblijfsrecreatie
Binnen de gemeente Schagen zijn er vele toeristische vakantieparken. Het ene park is modern en het andere park verliest zijn aantrekkelijkheid. De Seniorenpartij Schagen wil samen met belanghebbenden aan tafel om deze parken weer aantrekkelijk te maken door
bestemmingsplannen te verruimen en/of actief zoeken naar middelen die dit mogelijk maken door aanvragen voor (provinciale en/of EU-subsidies) te ondersteunen en hierbij te faciliteren.

Sint Maartenszee
Al meer dan 26 jaar is in dit gebied niets gedaan. Als toeristisch gebied is dit ook een parel in onze gemeente alléén de uitstraling is er niet. De Seniorenpartij Schagen wil de opwaardering van Sint Maartenszee afgerond hebben in de komende vier jaar samen met de
ondernemers, Staatsbosbeheer, Provincie en Hoogheemraadschap. Allen zijn op één of andere manier partij binnen dit gebied.

Reddingsbrigade
Wij zijn een toeristische gemeente en hebben 5,5 km strand waar vele inwoners en toeristen gebruik van maken en graag een duik willen nemen in de zee. Dit is niet altijd veilig en helaas vinden er jaarlijks nog vele reddingsacties plaats om mensen in nood uit zee te redden. Deze bewaking is hard nodig en wordt door vele vrijwilligers met heel veel enthousiasme gedaan en daar zijn we als Seniorenpartij
Schagen heel gelukkig mee. Maar een reddingsbrigade kost geld en wij nemen onze verantwoordelijkheid om continuïteit te waarborgen zoals de aanschaf van materieel, opleidingen, wervingsacties, vergoedingen en overige.

Duinen, strand en zee
De Seniorenpartij Schagen wil elke strandopgang voorzien van tenminste één elektrische strandrolstoel, die speciaal geschikt is voor ouderen en minder validen. Deze ouderen en minder validen kunnen nu niet meer naar onze duinen, strand en zee. Door deze faciliteit te
bieden kunnen ook de inwoners die slecht ter been of mindervalide zijn ook eens naar het strand en genieten van de zee, de frisse wind door de haren laten wapperen of samen met hun (klein)kinderen genieten van een dagje strand.

Naaktrecreatie
Wij stellen vast dat steeds meer mensen op zoek zijn naar naaktrecreatie. Op het strand zijn diverse plekken waar naaktrecreatie is toegestaan. Wij willen deze gebieden zeker niet verkleinen of opheffen maar behouden wat we hebben.

Blauwe vlag
De blauwe vlag is een kwaliteitslabel die wij graag continueren tezamen met de paviljoenhouders. Wij willen bij de beste behoren en dat betekent een schoon strand en goede voorzieningen zoals openbare toiletten en strandbewaking. Laat de blauwe vlag de garantie zijn voor onze gasten die ons strand (willen) bezoeken.

Strand
De Seniorenpartij Schagen is tegen elke vorm van kustlijn-bebouwing/strandhuisjes op het strand met uitzondering van Petten. Het strand is immers het visitekaartje voor onze bewoners en recreanten en dat moeten wij koesteren. Een ongerept natuurlijk strand is juist
de reden waarom men naar onze stranden komt.

Rustpunten
Om het recreëren -vooral in onze mooie buitengebieden- te promoten wil de Seniorenpartij Schagen meewerken en bevorderen dat er ook in de gemeente Schagen “Rustpunten” komen. Rustpunten worden aangegeven langs de weg waar je gebruik kunt maken van een toilet,
koffie kan drinken, informatie verkrijgen over de omgeving, e-bike oplaadmogelijkheid of een band plakken. Rustpunten liggen aan een fiets- of wandelroute, vaak op een particulier erf met of zonder agrarische bestemming. Zo biedt Zorgkwekerij “Croon en Bergh” aan de Grote Sloot 91 in Burgerbrug al deze mogelijkheid en wij zullen ons inzetten om het aantal rustpunten verder uit te breiden.
Naast deze rustpunten willen wij meer bankjes plaatsen. Wij hebben daar de afgelopen jaren succes mee behaald en willen dit doorzetten. U als inwoner kan ons aangeven waar zo’n bankje welkom is en de Seniorenpartij Schagen zorgt ervoor!

Fietspaden en trottoirs
Trottoirs en fietspaden verkeren op diverse plekken in onze gemeente in een slechte staat wat de nodige risico’s met zich meebrengt voor onze inwoners en speciaal voor onze ouderen. Jonge mensen die vallen kunnen over het algemeen snel reageren om zich op te vangen, waardoor het letsel wat zij op kunnen lopen minimaal is. Dit ligt echter anders bij de ouderen. Deze groep is gevoelig voor het oplopen van letsel en helemaal wanneer de trottoirs er ongelijk bij liggen waardoor het valrisico heel groot is maar ook een onveilig gevoel geeft voor de scootmobiel gebruiker. Door de slechte staat van trottoirs durven ouderen er niet meer op uit te gaan met alle gevolgen van dien. Denk aan isolement,

Gezondheidsklachten enz.
Verder willen wij de fiets en wandelpaden uitbreiden om meer mensen te motiveren leuke routes te lopen of te fietsen binnen onze gemeente en daarbuiten. Dit beperkt zich niet tot onze gemeente maar ook met buurgemeenten en willen dit hoog op de agenda plaatsen.

Fiets- en wandelroutes
Inmiddels heeft de gemeente Schagen vele mooie fiets- en wandelroutes. Om een volledig rondje (stad Schagen) te kunnen maken, willen wij er nog een wandelroute aan toe voegen namelijk van Tjallewal naar Muggenburg zodat er van een echt rondje Schagen sprake kan
zijn. Ook willen wij een wandelroute van het dorp Callantsoog naar het Zwanenwater. De aanleg van dit wandelpad draagt bij aan de veiligheid van de wandelaar want een voetpad naar het Zwanenwater ontbreekt.

Vaarwegen
De Seniorenpartij Schagen wil dat de Grote Sloot weer bevaarbaar moet worden door deze vrij van waterplanten te houden waardoor het voor de recreatievaart weer aantrekkelijk is om van dit vaarwater gebruik te (blijven) maken. Ook vinden wij dat de bediening van de brug en sluis in Oudesluis gedurende het watersportseizoen niet alléén in het weekend bediend wordt maar ook gedurende de gehele week.

Autocross
De Seniorenpartij Schagen prijst zich gelukkig met het autocrossterrein van de “ACON” bij Eenigenburg. Een aantal malen per jaar vinden hier wedstrijden plaats die door vele duizenden enthousiaste crossers en crossliefhebbers uit het gehele land worden bezocht. Wij vinden het belangrijk dat dit unieke sportevenement voor jong en oud blijft bestaan. Wij zullen ons blijvend sterk maken om dit nog lang in stand te houden.

Recreatie algemeen
Als gemeente hebben we veel in huis. Te denken aan het prachtige open gebied, de duinen, de kustplaatsen Petten, Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote Keeten, de diverse musea, dagrecreatieparken, dierentuin, bedrijven die zich openstellen voor de toerist en eigen inwoners. De Seniorenpartij Schagen wil graag actief ondersteunen bij de promotie hiervan. De Seniorenpartij Schagen wil zich inzetten om, in samenwerking met Holland Boven Amsterdam, de gemeente Schagen op de kaart te zetten bij “Lonely Planet” en eveneens Holland Boven Amsterdam (HBA) te faciliteren bij haar activiteiten voor ons prachtig gebied en dat houdt voor ons niet op bij de gemeente-grenzen.

Toeristenbelasting
De Seniorenpartij Schagen vindt het van belang dat wij een aantrekkelijk toeristisch gebied zijn met een redelijke toeristenbelasting. Wij vinden dat de toeristenbelasting niet omhoog mag anders dan de jaarlijkse indexering.

Groepsaccommodatie
De Seniorenpartij Schagen is van mening dat wij binnen onze gemeente te weinig groepsaccommodatie kunnen aanbieden, hetgeen wordt veroorzaakt door de bestemmingsplannen. Wij als partij vinden dat wij moeten meebewegen met de vraag hiernaar en hierop in moeten spelen door bestemmingsplannen/omgevingswet aan te passen in samenspraak met de recreatieve sector.