Zorgboerderij

Hier waren de dementie ambassadeurs met hun wethouder en beleidsmedewerker op pad. Wij vragen weer eens aandacht voor de dagbestedingen in onze gemeente Schagen.

Zorgboerderij “Blij op de boerderij ” in ’t Zand is er daar een van. Het is een plek met een creatieve inslag. Geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen.

Het is mooi om te zien dat die combinatie zo goed werkt. Dus ons Pinda-rijg- pakket kan daar een mooie aanvulling voor zijn. Uiteraard zijn die via pro bezorgt ook bij de andere dagbestedingen aangeboden.

Wij werden hartelijk ontvangen door mede-eigenaar Jos die daar samen met zijn vrouw Diana en beide kinderen Teun van 24 en Saar van 22 en medewerkers een prettige sfeer creëren. Je voelt je daar echt THUIS dat voel je meteen.

De doelgroep is duidelijk, meer weten over deze dagopvang.

Zorgboerderij Blij op de Boerderij (blij-op-de-boerderij.nl)

 

 


Lees verder

dorpsraad vergadering Warmenhuizen

Verslag dorpsraad vergadering Warmenhuizen 8 april 2024, bezocht door Louis Roozendaal.

Naast het bestuur  was er een grote opkomst van de inwoners.

De verbetering van de kruising Dergmeerweg-Warmenhuizerweg blijft op de agenda staan. Er zou begin maart grond aangekocht zijn, zo heeft de grondeigenaar de Dorpsraad gemeld. Er is nog steeds grote ergernis over de zeer slechte communicatie vanuit de gemeente richting Dorpsraad maar ook naar bewoners. Een groot gedeelte van de avond ging het hier over. De 28 woningen in het plan Landsheer, waar de afgelopen tijd al veel over te doen is geweest. Blijken nu ook nog voor een groot deel ernstige lekkage te hebben. De projectgroep, die zich bezig houdt met de ontwikkeling van de wijk Remmerdel, is ontstemt omdat er weinig schot in de zaak zit. De groep bewoners van de Stationsstraat, wil dat er gehandhaafd gaat worden op het vrachtwagen verbod in de straat. Hiernaast zijn ze ontstemt omdat de gedane metingen vanuit de gemeente niet beschikbaar komen.

Meer informatie is te vinden op de site van de Dorpsraad Warmenhuizen.


Lees verder

VNHG congres

Vrijdag 22 maart was er een VNHG congres ( Vereniging Noord Holland Gemeenten) in het gemeentehuis van Schagen. Hierbij waren namens de partij Truus Cooper-Limmen en Marianne Wijnker aanwezig.

Er werden 2 belangrijke onderwerpen besproken: de VNG-inbreng bij de Kabinetsformatie en de netcongestie/stroomvoorziening in Noord-Holland.

Dit laatste onderwerp was via een motie van de gemeente Schagen en anderen al geagendeerd in de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in december. De motie werd unaniem aangenomen.  Deze motie verzoekt om versneld oplossingen te zoeken voor het stroomprobleem.  We komen anders in een situatie waarin het wel lukt om woningen en  bedrijven te bouwen, maar er geen elektriciteit is. Er was een gedeputeerde aanwezig en vertegenwoordigers van Tenet en Liander. Zij vertelden welke maatregelen er genomen kunnen worden en waarbij gemeenten kunnen helpen, bv door  snel verlenen van vergunningen voor kabels en verdeelstations, maar ook dan blijven er zorgen over de capaciteit de komende jaren.


Lees verder

De Terp

Zaterdag  23 maart was er een werkbezoek naar de Terp in Wieringenwerf. Namens de partij was Truus Cooper-Limmen aanwezig.

En ik ben echt onder de indruk van het mooie project. De samenwerking met de gemeente – sportverenigingen – en de bewoners maakt dat het tot zo’n mooi plan is gekomen. Bijna alle verenigingen doen mee, zijn aangesloten – zelfs de hengelsportvereniging.😁 Een zwembad, dagverblijf, 3 scholen! Alles bij elkaar. Overdag wordt de accommodatie door de scholen gebruikt, dat is natuurlijk super

De project leiders – wethouder – aannemers – iedereen was enthousiast en wilde dat het project zou gaan slagen, dus alle neuzen stonden dezelfde kant op, en maakte uiteindelijk ook dat het een grandioos geslaagd project is. De lijntjes tussen de organisatoren zijn heel kort. Zodat als er een probleem is er direct actie kan worden genomen – en niet via via gecommuniceerd hoeft te worden.

Hier zijn ze ook gerust tegen problemen opgelopen, maar doordat ze “samen” en “met” elkaar werkten, zeiden ze: wat is het probleem en hoe lossen we het op. En niet elkaar de schuld geven …. samen oplossen. Het geld is natuurlijk ook een belangrijk punt, en dat weten ze in Wieringerwerf ook. Ze geven ook toe dat het een groot voordeel is, dat er 3 scholen bij in zitten, de lening met een rente van 0,69% voor 40 jaar! Is natuurlijk heel fijn. En voor de aanvullende lening is ook niet de hoofdprijs betaald.

Een tip voor Schagen was dan ook : samenwerken ! Met elkaar !


Lees verder

Sint Maarten

Wat is het toch mooi dat er inwoners vertellen over Sint Maarten “”Toen en nu.”in het DSP.

Na de ruilverkaveling is er veel veranderd.

Over ‘t lutje liep vroeger een bruggetje.

Sloten zijn verdwenen en de winkels zijn gesloten

Ja er was een bakker ,slager fietsenwinkel, benzinepomp en zelfs een melkfabriek.

Dat de peperbus is gesloopt vindt iedereen jammer.

De kerk was eerst katholiek maar werd later protestants . Dat waren nog eens tijden.

Nu is het Prive gebruik na vele verbouwingen.

De begraafplaats is nog in ere gehouden, en de klok luid weer bij dodenherdenking op 4 mei


Lees verder

Burgerberaad

Burgerberaad Schagen gestart.

Op 16  maart is het burgerberaad G1000Schagen gestart met een Burgertop.

Van onze partij was Jan Wal(onze voorzitter) als ingelote burger en Marianne Wijnker als raadslid aanwezig.

Ruim 250 deelnemers kwamen in het Regius College in Schagen samen. De meeste deelnemers (190) waren ingelote burgers. Daarnaast waren er werkgevers, ambtenaren, politici en vrijdenkers. De jongste deelnemer was 16 jaar en de oudste 98. Dit was dhr. Thiry, lid van onze partij.

Het gesprek ging over de vraag: hoe ziet een leefbare gemeente Schagen er in de toekomst uit?   Met behulp van een woordwolk hebben de deelnemers 34 onderwerpen bepaald, de belangrijkste 10 waren:

wonen betrokkenheid/verbinding communicatie veiligheid natuur/groen toegankelijkheid sociale voorzieningen vrijwilligers bereikbaarheid jeugd/ouderen

De uitkomsten worden de komende maanden uitgewerkt en op 22 juni wordt het Burgerberaad afgerond met een advies aan de gemeente raad.


Lees verder

Vrijdag 3 november zijn Truus en Marga op uitnodiging van de Buurtkamer in Oudesluis  op bezoek geweest. Mooi dat er zoveel belangstelling was voor de seniorenpartij Schagen. Vandaag waren er 10 vrouwen en 4 mannen. Volop vragen  waar wij op geantwoord hebben. Waar staat de partij voor? Wat kunnen wij voor senioren betekenen? Wat doet WPW ,vervoer van Oudesluis naar Schagen? Best raar dat als je aan de rustige kant van de grote sloot woont je niet opgehaald wordt. Gelukkig zijn wij als Seniorenpartij Schagen weer bezig met de vervoersperikelen. Want de dorpen moeten goed bereikbaar zijn.

 


Lees verder

Raadsuitje

Raadsuitje

Elk jaar gaat de raad een middag met elkaar op stap. Twee raadsleden worden verzocht dit te regelen samen met de griffie. Het is goed voor de teambuilding, en om nader kennis te maken met 1 of 2 bedrijven. Dit jaar werden we ontvangen door LTO Noord-KAVB afdeling HLS. De groep was van tevoren in tweeën gedeeld. Naar “Hopman Bloembollenbedrijf” in Petten. 

                           

Na uitleg over het proces naar het tweede bedrijf per trekker.

      De fractievoorzitter in de tractor  

Een hele belevenis en goed om te horen waar zij tegenaanlopen in het verkeer en speciaal bij de bruggen. Het volgende bezoek ging naar “Melkveehouderij Ruijter” in Burgerbrug. Een maatschap van vader en zoon. Goede uitleg van de zoon waar het bedrijf mee te maken heeft zoals het stikstofprobleem.

Na afloop ging een ieder met de tractor weer terug naar het bedrijf waar was gestart. Vol met informatie  van de bezochte bedrijven. Aan het eind van de dag nog even lekker gegeten bij “Dorpszicht” in Callantsoog. Al met al een mooie afsluiting van een interessante dag.

Misschien wel volgend jaar bij U. Vind u dat te lang duren vraag ons gerust eens om aan te komen.

Veiligheid

Op 3 juli had de raad een thema avond over veiligheid.

Als eerste kwam het onderwerp integriteit(ondermijning) aan bod.                                                                    

 Zoals: 

-wat is ondermijning?                                                                                                                                                                              

-herken de signalen enz.

De signalen van ondermijning herkennen is moeilijk, immers de georganiseerde criminaliteit is overal. 

2. Jeugd en veiligheid  

Hoe pakken we de jeugdproblematiek aan? Dit is een samenwerking met Jongerenwerk Schagen. Hierin participeren ook Boa’s, politie en Link jongerenwerk. Link gaat langs de middelbare scholen voor uitleg over:  ciberpesten, groepsvorming en drugsgebruik.  De aanpak is vooral gericht op preventie. Hier gaan ze in op de bewustwording van het groepsgedrag en vragen ze verder door naar een individuele ondersteuningsbehoefte. Ook worden activiteiten georganiseerd zodat de jongeren weer gemotiveerd worden om positieve keuzes te maken in hun leven. De wijkteamconsulenten met specialisatie jeugd- en jongerengroepen staan in nauw contact met de jongerenwerkers en kunnen individuele ondersteuning bieden om de jongeren verder te helpen in hun ontwikkeling.                      

3. Verkeersveiligheid

Team verkeer en politie streven naar 0 verkeersongevallen.                                                                                    

Dat dit niet realistisch is weet men, maar men streeft naar het hoogst haalbare.                                                  

              Verkeersongeval N9

4. Zorg en veiligheid 

Dit is een samenwerking tussen zorg en veiligheid, politie en GGD (OGGZ).                                       

Een bemoeizorg-team benadert mensen die uit zichzelf geen hulp vragen of accepteren, maar wel hulp nodig hebben. Bemoeizorg wordt ook wel openbare geestelijke gezondheidszorg genoemd.

Aan het eind van de avond kon men nog in gesprek met de wijkagenten, Boa’s en toezichthouders. Al met al een leerzame avond.

                                                                           

 


Lees verder

Seniorenpartij stelt de beoogd wethouder Financiën aan u voor!

Fractievoorzitter van de Seniorenpartij Schagen, Marga Mulder-Keij is verheugd om te melden dat de Seniorenpartij Schagen een beoogd wethouder Financiën heeft gevonden in de heer Haydar Erol.

De Seniorenpartij heeft 11 kandidaten gesproken, waarbij de heer Erol er als beste uitsprong. Een warme persoonlijkheid die het Seniorenbeleid kan uitdragen, die kennis en kunde heeft op het gebied van financiën en graag wil samenwerken met ambtenaren en college.

Er volgt nog een integriteitstoets en uiteindelijk de benoeming in de raad op 27 juni as. De heer Erol stelt zich aan u voor:

Ik ben vereerd om namens de Seniorenpartij plaats te nemen in het college in de gemeente Schagen. Er ligt een fantastischcoalitieakkoord met de titel “Doorbouwen op een gezond fundament” om hiermee de komende jaren aan de slag te gaan. Hierbij staat de toekomstbestendigheid van de gemeente Schagen centraal. Waarbij eerlijkheid, transparantie en sociaal gevoel voorop staan.

De gemeente Schagen heeft, zoals elke andere gemeente in Nederland, kansen en uitdagingen. Denk hierbij aan Financiële ontwikkelingen, Zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Inclusieve

samenleving, raadthema vergrijzing (Ouderenbeleid) en diverse projecten zoals bijvoorbeeld Dorps Ontmoetingspunt Petten. Ik krijg hiermee de kans om samen met mijn collega’s en de gemeenteraad deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het einddoel is een gezonde financiële en verantwoorde samenleving voor de huidige en ook de toekomstige generaties achter te laten.

Ik heb er enorm veel zin in! Haydar Erol


Lees verder