Vrijdag 3 november zijn Truus en Marga op uitnodiging van de Buurtkamer in Oudesluis  op bezoek geweest. Mooi dat er zoveel belangstelling was voor de seniorenpartij Schagen. Vandaag waren er 10 vrouwen en 4 mannen. Volop vragen  waar wij op geantwoord hebben. Waar staat de partij voor? Wat kunnen wij voor senioren betekenen? Wat doet WPW ,vervoer van Oudesluis naar Schagen? Best raar dat als je aan de rustige kant van de grote sloot woont je niet opgehaald wordt. Gelukkig zijn wij als Seniorenpartij Schagen weer bezig met de vervoersperikelen. Want de dorpen moeten goed bereikbaar zijn.

 


Lees verder

Tijdelijke vervanging Andre Groot

Om persoonlijke omstandigheden heeft Andre Groot verzocht om 16 weken verlof aan te vragen. De vervanging in die periode zal worden waargenomen door Cor Quint. Zodat alle zaken geen vertraging oplopen. Wij wensen Andre dat hij deze tijd benut om na deze 16 weken weer met volle energie voor de seniorenpartij Schagen aan de slag te gaan. Met vriendelijke groet, Marga Mulder Keij


Lees verder

Zomerreces

Beste leden van de Senioren Partij Schagen De raad heeft in 2023 van 22 juli tot 1 september reces. Het kan zijn dat u in die periode ons niet gelijk kunt bereiken. Wij nemen vrij om na te denken wat wij nog allemaal op ons bordje hebben en krijgen. Maar ondanks dat willen wij u een fijne vakantie toewensen. Zelf genieten wij ook van familie en vrienden in die tijd. Want tijd vrijmaken voor mensen waar je van houdt geeft energie. Tot ziens of horens mail ons met uw zorgen en behoeften. Daar gaan wij dan na het reces mee aan de gang om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Met een warme groet, Marga Mulder Keij. Fractievoorzitter Seniorenpartij Schagen.


Lees verder

Raadsuitje

Raadsuitje

Elk jaar gaat de raad een middag met elkaar op stap. Twee raadsleden worden verzocht dit te regelen samen met de griffie. Het is goed voor de teambuilding, en om nader kennis te maken met 1 of 2 bedrijven. Dit jaar werden we ontvangen door LTO Noord-KAVB afdeling HLS. De groep was van tevoren in tweeën gedeeld. Naar “Hopman Bloembollenbedrijf” in Petten. 

                           

Na uitleg over het proces naar het tweede bedrijf per trekker.

      De fractievoorzitter in de tractor  

Een hele belevenis en goed om te horen waar zij tegenaanlopen in het verkeer en speciaal bij de bruggen. Het volgende bezoek ging naar “Melkveehouderij Ruijter” in Burgerbrug. Een maatschap van vader en zoon. Goede uitleg van de zoon waar het bedrijf mee te maken heeft zoals het stikstofprobleem.

Na afloop ging een ieder met de tractor weer terug naar het bedrijf waar was gestart. Vol met informatie  van de bezochte bedrijven. Aan het eind van de dag nog even lekker gegeten bij “Dorpszicht” in Callantsoog. Al met al een mooie afsluiting van een interessante dag.

Misschien wel volgend jaar bij U. Vind u dat te lang duren vraag ons gerust eens om aan te komen.

Veiligheid

Op 3 juli had de raad een thema avond over veiligheid.

Als eerste kwam het onderwerp integriteit(ondermijning) aan bod.                                                                    

 Zoals: 

-wat is ondermijning?                                                                                                                                                                              

-herken de signalen enz.

De signalen van ondermijning herkennen is moeilijk, immers de georganiseerde criminaliteit is overal. 

2. Jeugd en veiligheid  

Hoe pakken we de jeugdproblematiek aan? Dit is een samenwerking met Jongerenwerk Schagen. Hierin participeren ook Boa’s, politie en Link jongerenwerk.                                                                  Link gaat langs de middelbare scholen voor uitleg over:  ciberpesten, groepsvorming en drugsgebruik.  De aanpak is vooral gericht op preventie. Hier gaan ze in op de bewustwording van het groepsgedrag en vragen ze verder door naar een individuele ondersteuningsbehoefte. Ook worden activiteiten georganiseerd zodat de jongeren weer gemotiveerd worden om positieve keuzes te maken in hun leven. De wijkteamconsulenten met specialisatie jeugd- en jongerengroepen staan in nauw contact met de jongerenwerkers en kunnen individuele ondersteuning bieden om de jongeren verder te helpen in hun ontwikkeling.                      

3. Verkeersveiligheid

Team verkeer en politie streven naar 0 verkeersongevallen.                                                                                    

Dat dit niet realistisch is weet men, maar men streeft naar het hoogst haalbare.                                                  

              Verkeersongeval N9

4. Zorg en veiligheid 

Dit is een samenwerking tussen zorg en veiligheid, politie en GGD (OGGZ).                                       

Een bemoeizorg-team benadert mensen die uit zichzelf geen hulp vragen of accepteren, maar wel hulp nodig hebben. Bemoeizorg wordt ook wel openbare geestelijke gezondheidszorg genoemd.

Aan het eind van de avond kon men nog in gesprek met de wijkagenten, Boa’s en toezichthouders. Al met al een leerzame avond.

                                                                           

 


Lees verder

Seniorenpartij stelt de beoogd wethouder Financiën aan u voor!

Fractievoorzitter van de Seniorenpartij Schagen, Marga Mulder-Keij is verheugd om te melden dat de Seniorenpartij Schagen een beoogd wethouder Financiën heeft gevonden in de heer Haydar Erol.

De Seniorenpartij heeft 11 kandidaten gesproken, waarbij de heer Erol er als beste uitsprong. Een warme persoonlijkheid die het Seniorenbeleid kan uitdragen, die kennis en kunde heeft op het gebied van financiën en graag wil samenwerken met ambtenaren en college.

Er volgt nog een integriteitstoets en uiteindelijk de benoeming in de raad op 27 juni as. De heer Erol stelt zich aan u voor:

Ik ben vereerd om namens de Seniorenpartij plaats te nemen in het college in de gemeente Schagen. Er ligt een fantastischcoalitieakkoord met de titel “Doorbouwen op een gezond fundament” om hiermee de komende jaren aan de slag te gaan. Hierbij staat de toekomstbestendigheid van de gemeente Schagen centraal. Waarbij eerlijkheid, transparantie en sociaal gevoel voorop staan.

De gemeente Schagen heeft, zoals elke andere gemeente in Nederland, kansen en uitdagingen. Denk hierbij aan Financiële ontwikkelingen, Zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Inclusieve

samenleving, raadthema vergrijzing (Ouderenbeleid) en diverse projecten zoals bijvoorbeeld Dorps Ontmoetingspunt Petten. Ik krijg hiermee de kans om samen met mijn collega’s en de gemeenteraad deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het einddoel is een gezonde financiële en verantwoorde samenleving voor de huidige en ook de toekomstige generaties achter te laten.

Ik heb er enorm veel zin in! Haydar Erol


Lees verder

Bericht van Wethouder Quint

Geachte inwoners van de Gemeente Schagen. In maart 2022 kon ik, na 1 jaar fractieondersteuner van de Seniorenpartij Schagen te zijn geweest, door uw steun en vertrouwen, een raadszetel namens de Seniorenpartij innemen. Kort hierna werd mij gevraagd of ik wethouder wilde worden. Ik heb dit aanvaard en startte in juni 2022, met heel veel enthousiasme en vertrouwen, mijn werkzaamheden als wethouder Inclusieve samenleving, Ouderenbeleid en Financiën. Helaas heb ik de afgelopen maanden moeten vaststellen dat ik me de vertaalslag van “kennis en kunde” naar de huidige vorm van debatvoering binnen de Gemeenteraad van Schagen niet eigen kon maken. Ik ben hiervoor in training gegaan. Omdat ik niet de overtuiging heb dat ik de nodige kennis op korte termijn kan verwerven heb ik besloten met ingang van 24 april 2023 mijn ontslag als wethouder aan te vragen. Ik deed dit met pijn in het hart. Mijn besluit is na goed overleg genomen met alle coalitiepartijen. Ik heb aangegeven dat ik me ook, na dit besluit, zal blijven inzetten voor de Seniorenpartij Schagen en zodra de mogelijkheid er is weer een raadszetel wil innemen, maar niet tenkoste van een ander. Ik ben blij dat ik bij deze mijn werk als wethouder kan afsluiten in de wetenschap dat ik onder andere mijn bijdrage heb kunnen leveren aan het “Trefpunt Gezond & ZO” in het Angelapark in Warmenhuizen dat op 10 mei a.s. wordt geopend en de uitkomst is van het vorig jaar gestarte experiment “Living Lab”. Ook mocht ik een aanzet geven tot het doelgroepenvervoer om de ‘witte vlekken’ in de gemeente Schagen te vullen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en medewerking die ik heb mogen ontvangen en wat mij betreft graag ‘Tot ziens Cor Quint Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen: “Wanneer je vol enthousiasme begint als wethouder, is het heel jammer dat het zo loopt. Wethouder Quint heeft zich altijd voor 100% ingezet voor onze gemeente en daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Tegelijkertijd respecteer ik zijn keuze om terug te treden.” Fractievoorzitter Marga Mulder-Keij van de Seniorenpartij Schagen: “Wij hebben grote waardering voor dit moedige besluit. Als wethouder namens de Seniorenpartij Schagen had wethouder Quint oog voor de ouderen en kwetsbaren in onze samenleving. Wij zijn blij en dankbaar dat hij onze partij blijft versterken. Mensen zoals hij willen wij graag in de Seniorenpartij behouden.”
Lees verder

Openbare verlichting Burgerbrug

Tijdens de ,op 17 januari 2023 gehouden, oordeelsvormingen vergadering zijn er vragen gesteld over nut en noodzaak van het plaatsen van openbare verlichting bij het te verplaatsen kombord in Burgerbrug. De aanwonende bewoners hebben aangegeven dit niet te willen. Er is uiteindelijk besloten dat dit geen verplichting is. Dit omdat de plaatsnaamborden voorzien zijn van een reflectie laag. Ook elders hoeft er nu geen verlichting achteraf geplaatst te worden bij plaatsnaamborden waar dit nu niet het geval is. Door onze vragen zijn de bewoners van Burgerbrug tevreden met de oplossing. En blijven voor de gemeente de kosten beperkt.


Lees verder

Hoge energiekosten? Laag inkomen? Dan kunt u compensatie krijgen!

Op dit moment zijn er een paar regelingen waarmee u de gestegen energiekosten kun compenseren. Deze regelingen zijn onduidelijk. Daarom helpt de Seniorenpartij Schagen u hiermee graag op weg door alles op een rijtje te zetten.

De compensatieregeling is er voor:

Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd: • Voor een alleenstaande (ouder) met een maximaal maandinkomen van € 1.322,18.

• Voor samenwonenden/getrouwden met een gezamenlijk maximaal maandinkomen € 1.888,84.

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:

• Voor alleenstaanden met een maximaal inkomen van € 1.470,80. Voor samenwonenden/getrouwden met een gezamenlijk maandinkomen van € 1.992,43.

Genoemde bedragen zijn netto bedragen. Bovendien heeft de regeling geen gevolgen voor andere toeslagen, zoals uw zorg- of huurtoeslag.

U vraagt de compensatie aan via de website van de gemeente Schagen. Daar kiest u voor ‘Compensatie van energiekosten’. Dan ziet u rechts in het scherm ‘Regeling 1: Eenmalige energietoeslag’. Tot slot vraagt u de toeslag aan door in te loggen met uw DigiD.Hierbij een rechtstreekste link: https://www.schagen.nl/compensatie-van-energiekosten#regeling-1-eenmalige-energietoeslag-4879

Er wordt u niet gevraagd naar uw vermogen of uw woonlasten. Alleen uw inkomen wordt opgevraagd. Heeft u AOW en eventueel een klein pensioen, dan kan het zijn dat u toch recht heeft op compensatie.

Is uw inkomen net iets hoger dan de aangegeven bedragen, neem dan contact op met de gemeente Schagen. Indien van toepassing kan er voor u een uitzondering worden gemaakt.


Lees verder