Openbare verlichting Burgerbrug

Tijdens de ,op 17 januari 2023 gehouden, oordeelsvormingen vergadering zijn er vragen gesteld over nut en noodzaak van het plaatsen van openbare verlichting bij het te verplaatsen kombord in Burgerbrug. De aanwonende bewoners hebben aangegeven dit niet te willen. Er is uiteindelijk besloten dat dit geen verplichting is. Dit omdat de plaatsnaamborden voorzien zijn van een reflectie laag. Ook elders hoeft er nu geen verlichting achteraf geplaatst te worden bij plaatsnaamborden waar dit nu niet het geval is. Door onze vragen zijn de bewoners van Burgerbrug tevreden met de oplossing. En blijven voor de gemeente de kosten beperkt.


Lees verder

Hoge energiekosten? Laag inkomen? Dan kunt u compensatie krijgen!

Op dit moment zijn er een paar regelingen waarmee u de gestegen energiekosten kun compenseren. Deze regelingen zijn onduidelijk. Daarom helpt de Seniorenpartij Schagen u hiermee graag op weg door alles op een rijtje te zetten.

De compensatieregeling is er voor:

Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd: • Voor een alleenstaande (ouder) met een maximaal maandinkomen van € 1.322,18.

• Voor samenwonenden/getrouwden met een gezamenlijk maximaal maandinkomen € 1.888,84.

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:

• Voor alleenstaanden met een maximaal inkomen van € 1.470,80. Voor samenwonenden/getrouwden met een gezamenlijk maandinkomen van € 1.992,43.

Genoemde bedragen zijn netto bedragen. Bovendien heeft de regeling geen gevolgen voor andere toeslagen, zoals uw zorg- of huurtoeslag.

U vraagt de compensatie aan via de website van de gemeente Schagen. Daar kiest u voor ‘Compensatie van energiekosten’. Dan ziet u rechts in het scherm ‘Regeling 1: Eenmalige energietoeslag’. Tot slot vraagt u de toeslag aan door in te loggen met uw DigiD.Hierbij een rechtstreekste link: https://www.schagen.nl/compensatie-van-energiekosten#regeling-1-eenmalige-energietoeslag-4879

Er wordt u niet gevraagd naar uw vermogen of uw woonlasten. Alleen uw inkomen wordt opgevraagd. Heeft u AOW en eventueel een klein pensioen, dan kan het zijn dat u toch recht heeft op compensatie.

Is uw inkomen net iets hoger dan de aangegeven bedragen, neem dan contact op met de gemeente Schagen. Indien van toepassing kan er voor u een uitzondering worden gemaakt.


Lees verder

Algemene ledenvergadering Seniorenpartij Schagen

De algemene ledenvergadering van de Seniorenpartij Schagen werd zaterdag 29 oktober druk bezocht. Na een gastvrij welkom startte Marianne Weel met een presentatie over de organisatie van mantelzorg in de regio. De nadruk lag op respijtzorg, de mogelijkheid om een mantelzorger enkele dagen rust te bieden. Daarnaast vestigde zij de aandacht op de nieuwe website www.mantelzorgcentrum.nl die binnenkort online komt.

Vervolgens nam aftredend bestuursvoorzitter Ton Schouten het woord en legde uit op welke manier de Seniorenpartij Schagen is verbonden met de Onafhankelijke Partij Noord-Holland en waarom er de afgelopen jaren wijzigingen zijn geweest in de naam van deze partij.

Na de smakelijke lunch lichtte Ton Schouten toe waarom hij het voorzitterschap wilde overdragen. Hierna volgde de de introductie van de nieuwe voorzitter, Jan Wal met aansluitende de stemming. Uit de stemming bleek dat een grote meerderheid van de stemmers Wal het vertrouwen gaven om het bestuur voor te zitten.

Ook introduceerde wethouder Cor Quint zich tijdens deze vergadering zich bij de aanwezige leden. Het was bovendien duidelijk dat de toegewijde wethouder niet alleen aanwezig was om zichzelf voor te stellen. Tijdens de presentaties, gesprekken en vragenrondes noteerde hij secuur alle opmerkingen om deze mee te nemen naar het gemeentehuis van Schagen.

Tot slot bleek uit het financiële jaaroverzicht van 2021 dat de partij er financieel goed en gezond voorstaat. Omdat dit in het verleden wel eens anders is geweest, was ook dit een positief bericht. Al met al kunnen de leden, het bestuur en de fractieleden terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.


Lees verder

10 JAAR SENIORENPARTIJ SCHAGEN | EN WAT ZIJN WIJ GEGROEID!

Geplaatst: 18-07-2022

3 juli 2022 was het al weer 10 jaar geleden, dat ik met onze partijleider en oprichter, bij de notaris in Sneek was i.v.m. de oprichting van de Seniorenpartij Schagen.

Er is veel gebeurd in die tien jaar. We zijn gegroeid van eerst drie, vervolgens 4 en afgelopen verkiezingen naar 5 zetels in de raad. Een stabiele groei, met als resultaat dat we nu deel uitmaken van een coalitie met CDA, JESS-lokaal en de PvdA en een wethouder hebben mogen leveren. Iets waar we best trots op mogen zijn. Dit is allemaal gelukt met de steun van onze ( en een aantal actieve) leden .

Gedurende die tien jaar heeft Perry Vriend onze fractie geleid. Bij de aanvang van de vorige raadsperiode had hij bij het bestuur aangegeven halverwege die periode te willen stoppen als fractievoorzitter, echter hij heeft de volledige periode afgemaakt. Hij heeft nu bij ons aangegeven dat hij per 1 augustus wil stoppen als fractievoorzitter van de Seniorenpartij en als raadslid van de partij door wil gaan. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al het werk wat hij voor de partij als fractievoorzitter heeft verricht, dat heeft er mede voor gezorgd, dat we het vertrouwen van onze kiezers hebben gekregen en we zo gegroeid zijn.

U zult nu misschien denken hoe nu verder? Wel, de fractie die bestaat uit 5 personen waarvan 3 dames en 2 heren heeft besloten dat Marga Mulder, de dame met de meeste ervaring het fractievoorzitterschap op 1 augustus op zich gaat nemen, uiteraard met haar volledige goedkeuring. Dit doet ook recht aan de verhouding dames / heren in de fractie.

Wij wensen de fractie veel sterkte in de nieuwe situatie en gaan er vanuit dat we door hun vele werk nog mooie resultaten mogen behalen.

Onze fractie zal zich blijven inzetten voor onze leden, kiezers en alle inwoners (jong en oud) van de gemeente Schagen.

 

Met vriendelijke groet,

Ton Schouten

Voorzitter Seniorenpartij Schagen


Lees verder

WETHOUDER, RAADSLID EN STEUNFRACTIELID ZIJN BEËIDIGD

Geplaatst: 15-06-2022

Seniorenpartij Schagen heeft de heer Cor Quint gekozen en geïnstalleerd als wethouder. Hij heeft de portefeuilles Ouderenbeleid, inclusieve samenleving, en financiën onder zijn beheer. Vooral met de portefeuille ouderenbeleid zijn we als Seniorenpartij natuurlijk blij.

Voor de installatie en beëdiging heeft de fractievoorzitter van de Seniorenpartij Schagen de kandidaat wethouder middels een speech aan de raad voorgesteld.

Mevrouw Truus Cooper-Limmen beëdigd als raadslid voor de Seniorenpartij en zij heeft er veel zin in om zich voor de Schager Gemeenschap in te zetten.

Dhr. Arthur van wateringen is beëdigd als steunfractielid, waar hij en de Seniorenpartij blij mee zijn. Dhr. van wateringen vervult ook nog een bestuursfunctie als secretaris van de partij.


Lees verder

OPEN BRIEF AAN WETHOUDER J. BEEMSTERBOER | PLAN DERGMEERWEG

Inleidende tekst | email aan Jelle Beemsterboer | d.d. 6-3-2022

Open brief aan wethouder Beemsterboer

Hallo Jelle,

Aan het verzoek van de cpo-groep Warmenhuizen om deel te kunnen nemen aan het plan Dergmeerweg is tot op heden nog geen groen licht gegeven. De onderbouwing waarom dat niet (meer) zou kunnen is ons niet duidelijk geworden. Althans, de opgegeven redenen vinden we niet onderbouwd.

In bijgaande open brief roepen we je daarom op om alsnog in deze bestuurstermijn de groep duidelijkheid te geven en een toezegging te doen voor medewerking.

In afwachting van je reactie, met vriendelijke groet,

Mirjam van Musscher, PvdA Wim Rijnders, SP Perry Vriend, Seniorenpartij Lambert Riteco, GroenLinks


Lees verder