Verduurzaming

Klimaat
Het klimaat verandert en dat ontgaat niemand. Dat betekent in vele opzichten dat wij met elkaar in actie moeten komen. We kunnen niet afwachten dat hebben de generaties achter ons gedaan. Wij als Seniorenpartij Schagen nemen onze verantwoordelijkheid. U wilt toch óók dat wij eerlijk zijn, u wilt toch óók vooraf ook de juiste informatie ontvangen en vooraf alle voor- en tegens met elkaar bespreken ook al zijn het niet altijd de populairste maatregelen zoals bijvoorbeeld kernenergie. Wij als Seniorenpartij Schagen kunnen dat niet alleen maar kunnen er wel voor zorgen dat we een voorbeeld gemeente zijn.

Wateroverlast
Wij willen niet te maken krijgen met overstromingen. Door nu informatie te delen met onze burgers kunnen we eenvoudige maatregelen nemen door minder steen in tuinen te hebben, sloten te verdiepen of verbreden zodat meer water kan worden opgevangen, overloop-gebieden direct te benutten zodat waterschade tot een minimum kan worden beperkt. Nederlanders hebben door de eeuwen heen bewezen goed met water om te kunnen gaan. Laten we dit niet vergeten en met elkaar de schouders eronder te zetten om wateroverlast tegen te gaan. Ook zijn wij van mening dat bij wateroverlast er een alarmlijn moet zijn die gecoördineerd de nodige maatregelen kan nemen waaronder de inzet van hulpdiensten.