Veel gestelde vragen

Is de Seniorenpartij Schagen alleen voor ouderen bedoeld?
Neen! Dit is absoluut een misvatting. Jongeren van nu zijn de senioren van morgen. bovendien zullen jongeren van nu belast zijn met de zorg voor de senioren van nu. Ook in de persoonlijke sfeer werkt de relatie jong/senior door. Ook jongeren zullen hechten aan een goede levens- en omgevingskwaliteit voor hun ouders.
Andersom verliest de Seniorenpartij Schagen de belangen van jongeren absoluut niet uit het oog. Goede faciliteiten en leefomstandigheden voor jongeren staan garant voor een stabielere en meer levenswaardige woonomgeving.

De jongeren van NU zijn de senioren van de TOEKOMST!

Is de Seniorenpartij Schagen een lokale partij of zijn er nog samenwerkingsverbanden?
In principe is de Seniorenpartij Schagen een Schager lokale politieke partij. Er wordt evenwel nauw contact onderhouden met andere lokale seniorenpartijen. Dit gebeurt op iets meer dan regelmatige basis met bijvoorbeeld onze buren Senioren Hollands Kroon en tijdens bijeenkomsten van de Provinciale Ouderenpartij Noord-Holland, die aldus vertegenwoordigt is in de PS (Provinciale Staten) en middels haar lidmaatschap gelieerd is aan de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie) en daar mee met een aantal andere partijen, gezamenlijk vertegenwoordigd door een Senator in de Eerste Kamer.

Zou het niet beter zijn als er één landelijke partij is voor alle senioren?
Lokale partijen hebben altijd een belangrijke stempel gedrukt op de gemeente politiek en zullen dat ook altijd blijven doen omdat zij goed ingevoerd zijn in de problemen, behoeftes en de daarbij mogelijke oplossingen ter plaatse. Toch streven ook wij als Seniorenpartij Schagen naar een zo groot mogelijke exposure. Landelijk bekend is 50PLUS. Deze partij neemt evenwel geen deel aan lokale verkiezingen en de discussie is nog gaande of men dat in 2018 wel gaat doen. Er zijn wel gesprekken gaande tussen de Ouderenpartij NH en 50PLUS. 50PLUS heeft al gezegd nooit aan verkiezingen te zullen deelnemen in gemeenten waar al een seniorenpartij actief is. Het uiteindelijke doel is naar elkaar toe te groeien, 50PLUS van boven naar beneden, de lokale Seniorenpartijen van beneden naar boven. Het uiteindelijke ontmoetingspunt zal waarschijnlijk ergens op provinciaal vlak liggen. Dit blijft evenwel nog even koffiedik kijken.

Moet ik op leeftijd zijn om actief te kunnen zijn binnen de Seniorenpartij Schagen?
Neen! Beslist niet. Iedereen is welkom en wij kunnen alle actieve steun goed gebruiken. Uiteraard zijn wij in bepaalde leeftijdsgroepen extra op zoek naar nieuwe mensen. Een heel belangrijke doelgroep is op dit moment personen die in de gemeente Schagen wonen en die tussen de 50 en 60 jaar oud zijn. over ruim 4 jaar moeten wij weer een goede kandidatenlijst kunnen presenteren en door de vergrijzing is uitbreiding van de fractie tegen die tijd zeker niet ondenkbaar. Dus heeft u interesse, kom eens langs tijdens een fractievergadering.

Wat kost het lidmaatschap van de Seniorenpartij Schagen?
De hoogte van het lidmaatschapsbijdrage wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Op dit moment bedraagt de bijdrage 25,- euro per jaar en 10,- euro voor elk medegezinslid.