Raadsuitje

Raadsuitje

Elk jaar gaat de raad een middag met elkaar op stap.
Twee raadsleden worden verzocht dit te regelen samen met de griffie.
Het is goed voor de teambuilding, en om nader kennis te maken met 1 of 2 bedrijven.
Dit jaar werden we ontvangen door LTO Noord-KAVB afdeling HLS.
De groep was van tevoren in tweeën gedeeld.
Naar “Hopman Bloembollenbedrijf” in Petten. 

pastedGraphic.png                            pastedGraphic_1.png

Na uitleg over het proces naar het tweede bedrijf per trekker.

pastedGraphic_2.png      De fractievoorzitter in de tractor  

Een hele belevenis en goed om te horen waar zij tegenaanlopen in het verkeer en speciaal bij de bruggen.
Het volgende bezoek ging naar “Melkveehouderij Ruijter” in Burgerbrug. Een maatschap van vader en zoon. Goede uitleg van de zoon waar het bedrijf mee te maken heeft zoals het stikstofprobleem.

pastedGraphic_3.pngpastedGraphic_4.png
Na afloop ging een ieder met de tractor weer terug naar het bedrijf waar was gestart.
Vol met informatie  van de bezochte bedrijven.
Aan het eind van de dag nog even lekker gegeten bij “Dorpszicht” in Callantsoog.
Al met al een mooie afsluiting van een interessante dag.

Misschien wel volgend jaar bij U.
Vind u dat te lang duren vraag ons gerust eens om aan te komen.

Veiligheid

Op 3 juli had de raad een thema avond over veiligheid.

Als eerste kwam het onderwerp integriteit(ondermijning) aan bod.                                                                    

 Zoals: 

-wat is ondermijning?                                                                                                                                                                              

-herken de signalen enz.

De signalen van ondermijning herkennen is moeilijk, immers de georganiseerde criminaliteit is overal. 

2. Jeugd en veiligheid  

pastedGraphic_5.png

Hoe pakken we de jeugdproblematiek aan? Dit is een samenwerking met Jongerenwerk Schagen. Hierin participeren ook Boa’s, politie en Link jongerenwerk. Link gaat langs de middelbare scholen voor uitleg over:  ciberpesten, groepsvorming en drugsgebruik.  De aanpak is vooral gericht op preventie. Hier gaan ze in op de bewustwording van het groepsgedrag en vragen ze verder door naar een individuele ondersteuningsbehoefte. Ook worden activiteiten georganiseerd zodat de jongeren weer gemotiveerd worden om positieve keuzes te maken in hun leven. De wijkteamconsulenten met specialisatie jeugd- en jongerengroepen staan in nauw contact met de jongerenwerkers en kunnen individuele ondersteuning bieden om de jongeren verder te helpen in hun ontwikkeling.                      

3. Verkeersveiligheid

Team verkeer en politie streven naar 0 verkeersongevallen.                                                                                    

Dat dit niet realistisch is weet men, maar men streeft naar het hoogst haalbare.                                                  

      pastedGraphic_6.png         Verkeersongeval N9

4. Zorg en veiligheid 

Dit is een samenwerking tussen zorg en veiligheid, politie en GGD (OGGZ).                                       

Een bemoeizorg-team benadert mensen die uit zichzelf geen hulp vragen of accepteren, maar wel hulp nodig hebben. Bemoeizorg wordt ook wel openbare geestelijke gezondheidszorg genoemd.

Aan het eind van de avond kon men nog in gesprek met de wijkagenten, Boa’s en toezichthouders. Al met al een leerzame avond.

                                                                           

 

Deel dit!