Ondernemers

Platform voor ondernemers
Wij vinden het van belang dat er een goed werkend platform is, die de ondernemers binnen onze gemeente én daarbuiten vertegenwoordigt, die weten wat er onder de ondernemers speelt, wat wenselijk is, wat verbetert kan worden en ga zo maar door. De Seniorenpartij Schagen is blij met de OFS en LTO en ziet in deze organisaties een grote toegevoegde waarde. Wij willen graag in gesprek blijven om op de hoogte te zijn van veranderingen, wensen en wat er beter kan.

Vergunningen
Vergunningen voor evenementen moeten zoveel mogelijk worden afgeschaft om zo onze traditionele festiviteiten te behouden in plaats van te vernietigen door de regels die aan verenigingen, organisatoren etc. worden opgelegd. Natuurlijk moet de veiligheid gewaarborgd blijven. De Seniorenpartij Schagen wil zoveel mogelijk vrijheid en verantwoordelijkheid geven, omdat wij geloof hebben in het oplossend vermogen, de zelfredzaamheid, het ondernemerschap en de creativiteit van ieder individu. Ook zij zijn gebaat bij een veilig en probleem-loos evenement. Een meldplicht is voor ons voldoende.

Digitalisering
De Seniorenpartij Schagen wil zich inzetten voor een volledig gedigitaliseerde dienstverlening zonder diegenen uit het oog te verliezen die hier niet mee om kunnen gaan. In dat geval moet maatwerk worden geleverd. Dit betekent dat de gemeente op locatie de burger en/of bedrijven bij de hand moet nemen. Kortom, maximale digitale dienstverlening!

Economie
Binnen de gemeente Schagen hebben we een fantastisch palet aan bedrijven en daar zijn we trots op! Zij zorgen voor werkgelegenheid en het plezierig wonen in onze gemeente. Een verdere uitbouw van de bedrijvigheid is inzet van beleid voor de Seniorenpartij Schagen. Zo
kunnen we werkgelegenheid bieden aan onze inwoners en in het bijzonder de jongeren aan onze gemeente binden.

Bedrijventerreinen
Dit betekent dat we tijdig bedrijventerreinen moeten vergroten en specifiek in Waarland en Warmenhuizen. Daarnaast willen wij werken aan een verdere uitbreiding van bedrijvigheid op de onderzoeklocatie Petten en industrieterrein Lagedijk. Vooral onderzoek locatie Petten
is een uitgelezen kans om hier hoogwaardige kennis (kenniscentrum) bedrijven aan te trekken door actief te promoten in binnen- en buitenland in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Provincie Noord Holland en door beurzen in
binnen- en buitenland waarbij mogelijk ook synergievoordeel is te behalen met de gevestigde bedrijven.

Detailhandel
De Seniorenpartij Schagen vindt dat verdere uitbreiding van detailhandel op industrieterreinen tegengegaan moet worden en dat de concentratie daarvan binnen de staden dorpscentra moet komen te liggen of blijven.

Agrarisch
Agrariërs zijn bij uitstek de beheerders van ons landelijk gebied. Ook de agrariër moet steeds efficiënter zijn middelen inzetten en dat staat soms op gespannen voet met het beheer, de landschapswaarden enz. Samen met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) willen wij meedenken en een zo goed mogelijke handreiking bieden om ons gezamenlijk doel te behouden, namelijk een mooi buitengebied en dat de agrariër dit op een zo efficiënt mogelijke manier kan bewerken en natuurwaarden gewaarborgd blijven.

Verkoop van eigen teelt of zuivelproducten
Wij stimuleren het kopen van eigen teelt of eigen zuivelproducten bij de boer. Ook willen wij de boer zijn eigen verhaal laten doen over zijn bedrijf waardoor de jeugd het boerenbedrijf (weer) weet te waarderen.