Donateur worden

Als lid én als niet-lid is het mogelijk om de Seniorenpartij Schagen financieel te steunen.

Het volstaat om uw eventuele donatie over te maken op rekeningnummer NL 60 RABO 0375.8677.67 ten name van  Vereniging Seniorenpartij Schagen.

Donaties komen ten gunste van de partijkas en zijn primair bestemd om de partij te promoten tijdens verkiezingscampagnes. Ook kunnen zij – indien nodig – aangewend worden om de kosten van vergaderingen te dekken.

Voor partij vergaderingen geldt dit indien de ontvangen contributies hiertoe niet meer toereikend zijn. Voor fractievergaderingen indien de jaarlijks door de gemeente beschikbaar gestelde fractievergoeding niet meer toereikend is.

Seniorenpartij Schagen volgt de richtlijnen van ANBI. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje ANBI.