Openbare ruimte

Openbaar groen

Groen zorgt voor een plezierig woon- en leefklimaat. De Seniorenpartij Schagen vindt dat dit in onze gemeente een ondergeschoven kindje is. Stad en dorpen moeten er vitaal uitzien door voldoende groen – bomen, planten en struiken – in- en op de openbare ruimtes te hebben. Daar hoort ook een goed onderhoudsplan bij wat bijdraagt aan het plezierig wonen.

Wij vinden het van belang dat -daar waar wij als gemeente een visitekaartje willen zijn – het openbaar er optimaal bij moet staan en daar gaan wij voor!

 

Maaibeleid

Op dit moment wordt het gras behoorlijk lang en niet alleen het gras maar ook Jacobskruiskruid (gevaarlijk voor dieren bij consumptie) berenklauw en stekeldistels. Door het verspreiden van de zaden door de wind komen deze zaden terecht op agrarische gronden of tuintjes. Deze onkruiden zijn te bestrijden via chemische middelen en dat willen we niet. Ook de hoge bermen zorgen ervoor dat de verkeers-veiligheid in het geding is en leidt soms tot zeer gevaarlijke situaties. Frequenter maaien zorgt voor veiligheid en gaat het gebruik van chemische middelen tegen wat goed is voor ons zo dierbare milieu.