Burgerberaad

Burgerberaad Schagen gestart.

Op 16  maart is het burgerberaad G1000Schagen gestart met een Burgertop.

Van onze partij was Jan Wal(onze voorzitter) als ingelote burger en Marianne Wijnker als raadslid aanwezig.

Ruim 250 deelnemers kwamen in het Regius College in Schagen samen. De meeste deelnemers (190) waren ingelote burgers. Daarnaast waren er werkgevers, ambtenaren, politici en vrijdenkers. De jongste deelnemer was 16 jaar en de oudste 98. Dit was dhr. Thiry, lid van onze partij.

Het gesprek ging over de vraag: hoe ziet een leefbare gemeente Schagen er in de toekomst uit?   Met behulp van een woordwolk hebben de deelnemers 34 onderwerpen bepaald, de belangrijkste 10 waren:

  1. wonen
  2. betrokkenheid/verbinding
  3. communicatie
  4. veiligheid
  5. natuur/groen
  6. toegankelijkheid
  7. sociale voorzieningen
  8. vrijwilligers
  9. bereikbaarheid
  10. jeugd/ouderen

De uitkomsten worden de komende maanden uitgewerkt en op 22 juni wordt het Burgerberaad afgerond met een advies aan de gemeente raad.

Deel dit!