Dorpsraden

In veel dorpen zijn bewoners actief betrokken bij wat er speelt in hun dorp. Dat kan zijn in het verenigingsleven, bij de school, bij activiteiten voor jeugd en jongeren. Of bij de inrichting van het openbaar groen. In veel dorpen functioneert een dorpsraad. Ook andere vormen van organisatie van bewoners van een dorp of kern zijn denkbaar. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze organisaties is dat deze bestaan uit vrijwilligers die hun krachten bundelen.

Seniorenpartij Schagen is voor het behouden van de bestaande organisatie van inwoners en het bevorderen hiervan van in kernen waar dit ontbreekt.

Het gaat om organisaties die de belangen van de leefbaarheid van een dorp behartigen en zo de ogen en oren voor de gemeente zijn.

Actiepunten
– Kernen die de behoefte te kennen geven een dorpsraad te wensen, met raad en daad bij te staan ,al dan niet in samenwerking met de Vereniging Van Kleine Kernen Noord Holland;
– Onderzoeken en in samenwerking met de andere politieke partijen, welke plaats de dorpsraad kan hebben in het bestuur van de gemeente en hoe om te gaan met door de dorpsraad aangedragen problemen en voorstellen;
– De bestaande dorpsraden uitnodigen voor een gesprek.
Hier een overzicht van de dorpsraden en de link naar de betreffende website:

Burgerbrug
Callantsoog
Dirkshorn
Oudesluis
Petten
Schagerbrug
Warmenhuizen
’t Zand
Groote Keeten
Sint Maarten
Waarland *
– Tuitjenhorn**
– Eenigenburg**

* Dit betreft een link naar de facebookpagina van de betreffende dorpsraad.
** Geen website beschikbaar.