Seniorenpartij stelt de beoogd wethouder Financiën aan u voor!

Fractievoorzitter van de Seniorenpartij Schagen, Marga Mulder-Keij is verheugd om te melden dat de Seniorenpartij Schagen een beoogd wethouder Financiën heeft gevonden in de heer Haydar Erol.

De Seniorenpartij heeft 11 kandidaten gesproken, waarbij de heer Erol er als beste uitsprong. Een warme persoonlijkheid die het Seniorenbeleid kan uitdragen, die kennis en kunde heeft op het gebied van financiën en graag wil samenwerken met ambtenaren en college.

Er volgt nog een integriteitstoets en uiteindelijk de benoeming in de raad op 27 juni as. De heer Erol stelt zich aan u voor:

Ik ben vereerd om namens de Seniorenpartij plaats te nemen in het college in de gemeente Schagen. Er ligt een fantastischcoalitieakkoord met de titel “Doorbouwen op een gezond fundament” om hiermee de komende jaren aan de slag te gaan. Hierbij staat de toekomstbestendigheid van de gemeente Schagen centraal. Waarbij eerlijkheid, transparantie en sociaal gevoel voorop staan.

De gemeente Schagen heeft, zoals elke andere gemeente in Nederland, kansen en uitdagingen. Denk hierbij aan Financiële ontwikkelingen, Zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Inclusieve

samenleving, raadthema vergrijzing (Ouderenbeleid) en diverse projecten zoals bijvoorbeeld Dorps Ontmoetingspunt Petten. Ik krijg hiermee de kans om samen met mijn collega’s en de gemeenteraad deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het einddoel is een gezonde financiële en verantwoorde samenleving voor de huidige en ook de toekomstige generaties achter te laten.

Ik heb er enorm veel zin in! Haydar Erol

Deel dit!