Energie – RES

Regionale energiestrategie – RES

In 2021 is een inventarisatie gemaakt hoeveel energie iedere gemeente kan opwekken. Deze inventarisatie was een opdracht van de Rijksoverheid om in 2030 energie neutraal te kunnen zijn.
De Provincie Noord Holland stuurde aan op meer windmolens en zonnepanelen. Als geen
ander begrijpen wij als Seniorenpartij Schagen de noodzaak van het ingrijpen in de energie
opwekking/gebruik, en het daarmee verband houdende stikstof/ CO2 probleem, met de
opwarming van de aarde tot gevolg. Echter het ging erop lijken dat we op korte afstand van
woningen er gebieden aangewezen zouden worden waar windmolens kunnen staan. Dit was voor de Seniorenpartij Schagen niet acceptabel en gelukkig hebben wij, tezamen met nog enkele partijen, dit onzalige plan tegen kunnen houden. Voor wat dat betreft zullen wij de regionale energiestrategie (RES) kritisch blijven volgen.

Wij ondersteunen alternatieve energie en het beleid dat voor de gestelde milieudoelen goed kan uitpakken. Dat betekent dat wij blijvend gebruik van aardgas niet uitsluiten. Onze voorkeur gaat uit naar getijde- en golfenergie, aardwarmte, warmte/koude opslag (Geotechniek) zonnepanelen en waterstof hoewel het produceren van waterstof ook de nodige energie kost. We weten inmiddels ook dat wanneer wij de hiervoor genoemde mogelijkheden inzetten, we het niet zullen redden om de doelstelling in 2030 te halen. Als we ons landschap fraai willen houden dan is het noodzakelijk geworden om kleine energiecentrales te bouwen met gebruik van bijvoorbeeld Thorium. Deze Thorium centrales hebben nauwelijks afval en produceren energie 100% CO2 vrij. Dat betekent wel dat de politiek nu beslissingen moet nemen om over 15 jaar gebruik te kunnen maken van deze vorm van energieopwekking. Wij vinden dat we nu dat besluit moeten nemen om locaties aan te wijzen waar deze centrales kunnen komen te staan en willen ons hoofd niet in het zand steken.

Windmolens
De Seniorenpartij Schagen is tegen het plaatsen van windmolens op land. De windturbines ervaren wij als zeer belastend in de directe omgeving en dit worden er in de aankomende jaren aanzienlijk meer als het aan de rijksoverheid ligt. Mensen krijgen en hebben inmiddels gezondheidsklachten door onder andere slagschaduw en het geluid wat deze molens produceren en de bijeffecten zijn er ook zoals de waardedaling van woningen rond deze windmolens.

Zonneweide/Zonnepanelen
De Seniorenpartij Schagen is voor het opwekken van groene energie. Als dit wordt gedaan door middel van zonneweides, dan dienen de panelen zodanig geplaatst te worden dat ze de zichtlijnen in het open groene landschap niet verstoren of direct van de openbare weg of
(toeristische-) fietspaden zichtbaar zijn. Het liefst ziet de Seniorenpartij Schagen, dat eerst het nog niet benutte dakoppervlak van gebouwen wordt voorzien van zonnepanelen en de ruimtes van de waterbergingen. Dit omdat de technische ontwikkelingen zo snel gaan, dat binnen enkele jaren waarschijnlijk veel glasoppervlak benut kan worden voor energieopwekking en we anders met veel ongewenste verstoringen van het open landschap zitten.

Openbare verlichting
Schagen moet energieneutraal worden en dat is Rijksoverheidsbeleid. Ook de gemeente Schagen. Schagen mag hier niet in achter blijven. Inmiddels is vrijwel alle openbare verlichting vervangen door duurzame (led) verlichting. Een volgende stap is om daar slimme
toepassingen aan te koppelen zoals het automatisch aan- en uitschakelen wanneer er bijvoorbeeld verkeersbewegingen zijn of het om en om schakelen van straatverlichting.

Isoleren
De ambitie is om alle woningen binnen onze gemeente te hebben geïsoleerd om zo de CO2 uitstoot te minimaliseren of nog beter, geen CO2 uitstoot meer te hebben. Het isoleren van woningen moet sneller, slimmer en socialer. Om dit doel te bereiken is goede voorlichting
een eerste stap, het kosteloos inzetten van adviseurs die bewoners actief benaderen en ondersteunen, door collectief in te kopen een voordeel te behalen voor eenieder die wil isoleren, het verstrekken van vouchers aan inwoners met een smalle beurs. Hiervoor willen
wij jaarlijks € 250.000, — reserveren. Door het isoleren helpen we uiteindelijk de energierekening en energieconsumptie van onze inwoners omlaag te brengen.

Elektrische laadpalen
Door het toenemend aantal voertuigen, dat gebruik maakt van elektrische voortstuwing, is het van belang dat er voldoende oplaad-mogelijkheden zijn. Wij vinden dat wij hieraan alle medewerking moeten verlenen. Er moeten meer openbare laadpunten komen op
parkeerterreinen langs de kust en bij winkelcentra.

Slimme Bandenpomp
Ruim 60% van alle automobilisten rijdt met een te lage bandenspanning. Dit veroorzaakt onnodige uitstoot van CO2 en fijnstof. Maar ook een langere remweg kost de automobilist onnodig veel geld aan brandstof en bandenslijtage. Met een Slimme Bandenpomp in onze
gemeente kunnen we de CO2-uitstoot besparen en de luchtkwaliteit en veiligheid op de weg verbeteren. “Band op Spanning” ontwikkelde de “Slimme Bandenpomp”. Deze pomp werkt volledig op zonne-energie van het eigen zonnepaneel. Door de luchtpompen die nu bij tankstations zijn te vinden, rijden automobilisten vaak alsnog weg met een te lage spanning. Software in de Slimme Bandenpomp zorgt wel voor de beste spanning. Deze slimme pomp wordt geplaatst op veel bezochte locaties zoals bouwmarkten, supermarkten en sportvelden. Gebruikers kunnen gratis hun autobanden oppompen, en via een eenvoudig toets paneel de juiste spanning opzoeken. Zelfs op basis van het kenteken. Na gebruik staat de meting en besparing op brandstof en geld in beeld. Gebruikers worden hiermee gemotiveerd om hun banden nog vaker op te pompen. Door het vele gebruik bespaart dit jaarlijks gemiddeld 100 ton CO2 per Slimme Bandenpomp. Een zo goed mogelijke bandenspanning bespaart automobilisten jaarlijks ook ongeveer € 100. De Seniorenpartij Schagen wil zo’n Slimme Bandenpomp op een aantal plekken plaatsen binnen onze gemeente waardoor wij het milieu minder belasten en de automobilist deze besparing laten ervaren.