Uitgangspunten

Programma 2022-2026 Seniorenpartij Schagen

Inleiding

De aanleiding voor het ontstaan van een partij voor senioren is mede gelegen door de beperkte aandacht die de reguliere partijen geven aan het toenemend aantal senioren. Over 10 jaar zal het huidige aantal senioren boven de 65 jaar verdubbeld zijn. De economische belangrijkheid hiervan laat zich raden, zij zullen ook doelmatig investeren om van hunpost-actieve periode in goede en redelijk welzijn te genieten, al of niet met behulp van gemeentelijke instanties. Ouderenbeleid is daarom een reeds bestaande noodzaak waaraan vooralsnog weinig uitvoering wordt gegeven binnen de bestaande politieke groeperingen.

Het groeiend aantal senioren vraagt dat de lokale overheid ook beleid maakt om binnen de gemeente goede voorzieningen voor deze groep te blijven verzorgen.

Natuurlijk zou het beter zijn als alle partijen vanzelfsprekend naast een jongerenbeleid ook een ouderenbeleid formuleren. Juist voor deze aandacht is de Seniorenpartij Schagen opgericht.

Wij willen een onafhankelijke partij zijn. Dat wil zeggen dat wij wel rekening houden met hetgeen er landelijk wordt bepaald, maar dat wij een eigen koers varen voor zover dat binnen de geldende wettelijke kaders kan.

Voor ons zijn senioren mensen die in de loop van de komen de 10 à 15 jaar zelf postactief worden en voor wie er dan zaken ontwikkeld dienen te zijn om van de tijd na de pensionering te genieten en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Wij constateren dat er een redelijke groep senioren is die zich op allerlei manieren inzet voor de samenleving, geniet van het ‘vrije’ bestaan en eigenlijk niet direct behoefte heeft aan een ouderenbeleid.

Toch is er een groeiende groep die al op relatief jonge leeftijd beperkt beschikbaar is voor de samenleving en ook een groep die boven de 80 jaar aandacht nodig heeft van de samenleving.

Voor al deze groepen willen wij ons inzetten.