LHBTIQA+

Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, Intersekse,
queer, aseksueel +


Inzet voor LHBTIQA+-emancipatie is nog steeds hard nodig. In ons programma 2018-2022 hadden wij dit al opgenomen in ons programma en onlangs is een eerste stap gemaakt door een regenboog aan te brengen naast het NS Station waarmee wij te kennen geven dat de gemeente Schagen aandacht heeft voor deze LHBTIQA+- gemeenschap. Echter het ontbreekt op dit moment aan beleid en daar willen wij deze raadsperiode 2022-2026 voor
zorgen. Zeven op de tien LHBTIQA+ ’ers krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit en het suïcidecijfer ligt onder LHBTIQA+ jongeren bijna vijf keer hoger dan gemiddeld. Iedereen moet zich veilig en prettig en vrij voelen. Belangrijk is dat er budget wordt vrijgemaakt om uitvoering te geven aan dit beleid en ook dat we gaan monitoren wat de verbeteringen zijn.