Onderwijs

Na afronding van de fusie ontstaat een gemeente van circa 46.000 inwoners. Hiermee neemt het belang van een goed en uitgebreid onderwijs toe.

Dit vraagt om:
– Behoud van de basisschool in de dorpen;
– Ouders en verzorgers en schoolleiding dienen invloed te hebben bij verbouw en nieuwbouw van de school;
– Zorgen voor veiligheid rond de scholen (verkeer);
– Een versteviging van de positie van de Regionale Scholen gemeenschap.