Fractie en Bestuur

De Seniorenpartij Schagen kent een scheiding tussen fractie en partijbestuur (duale vorm). De fractie is een zelfstandig opererend team dat de signalen en behoeftes vanuit de samenleving vertolkt in en naar de politiek toe teneinde hier bestuurlijk gevolg aan te geven. Uitgangspunt hierbij is het verkiezingsprogramma.Het partijbestuur is in functie gekozen door de leden van de seniorenpartij en heeft als primaire functie het besturen, vertegenwoordigen en promoten van de partij. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat de fractie in de geest van de partij en het door de leden gezamenlijk vastgestelde verkiezingsprogramma handelt.

De fractie

De gemeente Schagen telt ruim 46.000 inwoners en wordt bestuurd door een college van 4 wethouders en de burgemeester. Controle op het college vindt plaats door de raad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeentelijke organisatie. De raad telt in Schagen 29 leden.

Voorts heeft de raad een vijfkoppige auditcommissie aangesteld ten einde ondersteuning te verlenen op de controle van de financiën. Ook hierin is de Seniorenpartij Schagen vertegenwoordigd.

De Seniorenpartij Schagen vertegenwoordigt in Schagen 4 raadszetels en is daarmee in omvang de 2e partij in de gemeente. Na de succesvolle verkiezingen in het jaar van oprichting kwam de partij slechts een tiental stemmen te kort voor een 4e zetel.

In het menu links vindt u een overzicht van bezetting, personen en functies.