Onze motie over AOW heeft het gehaald !!!

De Seniorenpartij Schagen heeft een oproep gedaan om de motie raad breed te steunen en naar Den Haag te sturen. CDA en GroenLinks als landelijke partij steunde de motie ook alsmede de lokale partij Wens4you, maar de lokale partij JESS en de VVD vinden het onzin – de arrogantie ten top! Blijkbaar hebben VVD & JESS niets met de ouderen op om het geluid te laten horen richting Den Haag. Wethouder Van der Veek vond een toelichting niet nodig. Uiteindelijk is de motie met steun van de PvdA en verdeelde CDA aangenomen en gaat de motie richting Den Haag. Namens de Seniorenpartij Schagen A.S. (André) Groot Fractiesecretaris. 06-5317 4240
Lees verder

Seniorenpartij Schagen komt met motie loskoppeling minimumloon & AOW

‘Onacceptabel, onbeschaafd en zeer achterbaks’.

De Seniorenpartij Schagen vindt het een grof schandaal dat de Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de Christenunie de ONTKOPPELING van het MINIMUUN LOON & AOW willen doorzetten!

Wij komen in de raads- vergadering van 15 februari met een motie en Perry Vriend hoopt dat veel politieke partijen op gemeentelijk niveau met deze motie komen.


Lees verder

De Gemeente op de vingers getikt!!

24-1-2022 De aanvraag was inderdaad niet juist, want de Vereniging van Eigenaren(VvE) was niet betrokken bij de aanvraag en had geen akkoord gegeven voor de wijziging. De gemeente had ondertussen wel een vergunning afgegeven terwijl de juiste gegevens dus ontbraken. Een van de bewoners heeft daarop volgend de politiek benaderd en daar hebben wij – als Seniorenpartij Schagen – direct op ingegrepen. Uiteindelijk hebben wij dit samen met de VVD én bewoners aan de kaak gesteld … en zie hier.

Bezwarencommissie tikt gemeente op de vingers


Lees verder

Zeer slechte staat fietspad lang de Rijperweg !

8-1-2022

Zeer slechte staat fietspad langs de Rijperweg ’t Rijpje!!

Onze kandidaat vo or de verkiezingen 2022 – Louis Roozendaal – plek 7 Lijst 2 – maakt zich wederom hard voor het fietspad langs de Rijperweg ’t Rijpje.

Wees net als Louis kritisch op de omgeving en kom met constateringen/vragen/opmerkingen – wij gaan graag het gesprek met u aan. Stuur uw bericht met foto’s naar info@seniorenpartijschagen.nl.

Check ook ons verkiezingsprogramma voor de onderwerpen die op onze agenda staan en waar wij ons voor in zullen zetten en al jaren doen: https://seniorenpartijschagen.nl/…/Verkiezingsprogramma…

Minder weergeven
Lees verder

Bouwplan Jozef Israelstraat gaat niet door zoals is voorgelegd ! Seniorenpartij Schagen is het hier niet mee eens.

In de oordeelsvormende vergadering van 12 oktober jl., hebben diverse partijen aangegeven dat het bouwplan aan de Jozef Israëlstraat niet door kan gaan zoals dat is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bewoners zijn niet gehoord zoals het College de Raad heeft voorgehouden, voorgaande afspraken c.q. afspraken uit het verleden zijn de raadsleden onthouden.

De Seniorenpartij is tegen dit plan – zoals wij ook eerder hebben aangegeven in een motie die wij in juni tezamen met GroenLinks hadden ingediend.

LEES HIER VERDER!

persbericht Seniorenpartij Schagen – 11-11-2021 – Plannen bouwen Sint Israelstraat – Schagen


Lees verder