Waarom deze partij?

Waar staat de Seniorenpartij Schagen voor:

De Seniorenpartij Schagen is er om de stem van de senioren te laten horen.

Die stem wil: 

– Openbaar vervoer voor de sociale samenhang;
– Openbaar vervoer om de servicecentra te bereiken;
– Openbaar vervoer naar de zorgcentra;
– Een seniorenbeleid in de gemeente Schagen;
– Een wethouder met een portefeuille seniorenbeleid;
– Een evenwichtig beleid voor allen in de gemeente Schagen;
– Regelmatig overleg met de organisaties die de belangen van de senioren en gehandicapten behartigen;
– Wederzijds respect verwerven door stages van middelbare scholieren aan te moedigen waar beide partijen baat bij kunnen hebben;
– Voldoende woningen beschikbaar te hebben ,die voor senioren aangepast zijn om zo lang mogelijk zelf de regie te kunnen houden;
– Handhavers die tijdig problemen kunnen aanpakken;
– Service centra die bereikbaar en dienstbaar zijn;
– Tussentijdse gesprekken met senioren en hierbij rekening houdend met andere sociale instellingen;
– Kennis nemen van mensen met een klein inkomen, die mogelijk in financiële problemen zijn, of komen en om die reden er voor zorg dragen dat zij op een goede wijze worden bijgestaan;
– Locaties waar de sociale cohesie tussen allen verzorgd wordt.

“Geen macht maar draagvlak”