ANBI

Gegevens ten behoeve van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling):
Naam:
Vereniging Seniorenpartij Schagen
RSIN of fiscaal nummer:
8517.91.165
Voor contactgegevens, bestuurssamenstelling, en doelstelling zie elders op deze site.
NOTE:
Statuten en jaarverslagen zijn bij onze secretaris op te vragen.