Verkeer & Vervoer

Verkeer

30 km zones
Om onze kernen/dorpen binnen de bebouwde kom duurzaam veilig te maken staan wij voor de aanleg van 30 km zones om de veiligheid te verhogen binnen de bebouwde kom. De voor veel irritatie zorgende verkeersdrempels dienen te verdwijnen!

Veiligheid
Wij stellen vast dat het verkeer, voornamelijk in het buitengebied, te snel rijdt waarmee wij doelen op het snelverkeer inclusief landbouwverkeer. Dat betekent dat er in onze ogen meer moet worden gehandhaafd om deze snelheidsovertreders op afdoende wijze te straffen en de kans op herhaling te verminderen.

Opwaardering N9
De Seniorenpartij Schagen heeft het altijd betreurd dat onze gemeente onvoldoende wordt ontsloten op het grote wegennetwerk. Wij pleiten voor een betere doorstroming van de N9. Dit betekent dat de N9 ter hoogte van de dorpen Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug moet worden omgelegd zodat de doorstroming niet meer wordt belemmerd en waarmee tevens de veiligheid gediend wordt, specifiek met betrekking tot de oversteek over het Noord Hollands kanaal.

Bewegwijzering
Er zijn vele activiteiten en aantrekkelijke punten in onze stad en dorpen. Zoals eerder aangegeven vinden wij dat er elektronische informatieborden moeten worden geplaatst langs toegangswegen om inwoners en toeristen te wijzen op actuele activiteiten en/of andere informatie.

Parkeren
De Seniorenpartij Schagen wil dat het gratis parkeren in de gemeente Schagen gehandhaafd blijft met behoud van de blauwe zones. Uitbreiding van de blauwe zones vindt de Seniorenpartij Schagen prima maar dan in overleg met de ondernemersvereniging(en), de Ondernemers Federatie Schagen (OFS), dorpsraden, buurtverenigingen en bewoners die het aangaan.
Het Zwanenwater heeft een klein parkeerterrein. Er is behoefte aan meer
parkeergelegenheid in de directe omgeving van het Zwanenwater. De Seniorenpartij Schagen wil samen met partijen er alles aan doen om meer parkeergelegenheid te realiseren.

Infrastructuur
Door het toenemend zwaarder landbouw- en transportverkeer, waardoor toenemende schade aan wegen ontstaat, is het van belang dat de wegen hierop worden aangepast.

Vrijliggend fietspad N245
De Seniorenpartij Schagen wil een vrijliggend fietspad langs de N245 realiseren, voor velen bekend als de S3 tussen Warmenhuizen en Schagen en het liefst tot Alkmaar in samenwerking met andere gemeenten en Provincie Noord Holland.

Vaste oeververbinding Burgervlotbrug
Al lange tijd is het de wens dat er een vaste oeververbinding komt over het Noord-Hollands kanaal bij Burgervlotbrug. Dit is in het belang van de veiligheid en in het bijzonder de transport- en agrarische sector die vele kilometers om moet rijden in verband met grotere voertuigen en materiaal. De tijd is doorgegaan maar bij dit soort vormen van oversteken is de tijd stil blijven staan en zijn de ogen gesloten. Wij vinden oprecht dat dit niet langer kan. Wij sluiten onze ogen niet en vinden dat op deze plek de vlotbrug moet wijken met respect voor de historie maar die zijn op diverse oversteken nog te vinden in onze gemeente. Wij zijn bereid om hiervoor, in samenspraak met de Provincie Noord-Holland, financiële ruimte te maken om zo tot afspraken te komen. Langer wachten is voor ons geen optie!

Vervoer

Openbaar vervoer
De buslijnen (openbaar vervoer) worden bepaald door de Provincie Noord-Holland. Inmiddels zijn er vele buslijnen verdwenen wat niet ten goede is gekomen aan de verdere uitbreiding van het bedrijfsleven en heeft meer mensen in een isolement gebracht. Wij zullen alles in het werk stellen om ons uitgestrekte gebied maximaal te ontsluiten via het openbaar busvervoer (Connexxion) zodat jong en oud, scholieren en niet te vergeten onze toeristen, zich vrij kunnen bewegen naar scholen, winkelcentra, familie,
strandbezoek en brengt mensen tot elkaar. Het kan niet zo zijn dat al het budget naar de regio Amsterdam en omgeving. gaat. Dat moet anders! De naam Connexion heeft samenbrengen in de naam maar niet in de uitvoering. Wij zullen ons hard maken voor een goede lijndienstverbinding tussen de diverse bedrijfslocaties in onze dorpen en stad Schagen en heel belangrijk voor ons uitgestrekte buitengebied en Noordzeekust.

Buurtbus
De buurtbus is inmiddels een uitstekende dienst die wordt verzorgd door de
buurtbusvereniging en vele vrijwilligers. De buurtbus is noodzakelijk geworden vanwege vervallen lijndienst routes. De Seniorenpartij Schagen wil de senioren bus, 60+ bus en buurtbus aanvullend in stand houden. Zij zijn onmisbaar op het steeds achteruitlopend reguliere busvervoer.

Kustbus
De Kustbus is een belangrijke schakel in ons toeristisch gebied. Wij vinden dat dit onderdeel moet zijn van het verbindingsnetwerk dat de Provincie Noord-Holland opstelt. Wij zijn van mening dat de Kustbus een vereiste is. Als de Kustbus niet in het netwerk wordt opgenomen dan is de Seniorenpartij Schagen bereidt hier geld voor uit te trekken en de busdienst uit te breiden met de verbinding NS-station Schagen via de route Petten-St. Maartenszee, St.
Maartensbrug, Schagerbrug, Schagen NS, Schagerbrug, Stolpen, Callantsoog, Grote Keeten, Julianadorp, Den Helder West, Den Helder CS en omgekeerd.

Belbus
De Seniorenpartij Schagen streeft naar de invoering van een belbus in de gemeente Schagen. Een belbus is een vereniging bestaande uit vrijwilligers en een aantal voertuigen (gefinancierd uit het algemeen nut) die leden (lidmaatschap vereist) van de belbus vervoert van deur tot deur tegen een geringe vergoeding binnen een bepaald gebied. Zo zou een belbus Schagen mensen kunnen vervoeren binnen het werkgebied Den Helder, langs de
kustlijn tot Alkmaar, overstekend naar Hoorn en vervolgens noordwaarts tot Den Oever en alle plaatsen gelegen binnen dit gebied. De Seniorenpartij Schagen wil de mogelijkheden onderzoeken om een belbusvereniging in
het leven te roepen binnen de gemeente Schagen. De Seniorenpartij Schagen is zich ervan bewust, dat wij binnen de gemeentegrenzen beschikken over de lijndiensten van Connexxion, de buurtbussen en de Makado-bus (60+bus), maar is ervan overtuigd dat een belbusvereniging een welkome aanvulling is binnen het alsmaar uitgeholde reizigersvervoer.