VNHG congres

Vrijdag 22 maart was er een VNHG congres ( Vereniging Noord Holland Gemeenten) in het gemeentehuis van Schagen. Hierbij waren namens de partij Truus Cooper-Limmen en Marianne Wijnker aanwezig.

Er werden 2 belangrijke onderwerpen besproken:  de VNG-inbreng bij de Kabinetsformatie en de netcongestie/stroomvoorziening in Noord-Holland.

Dit laatste onderwerp was via een motie van de gemeente Schagen en anderen al geagendeerd in de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in december. De motie werd unaniem aangenomen. Deze motie verzoekt om versneld oplossingen te zoeken voor het stroomprobleem. We komen anders in een situatie waarin het wel lukt om woningen en  bedrijven te bouwen, maar er geen elektriciteit is. Er was een gedeputeerde aanwezig en vertegenwoordigers van Tenet en Liander. Zij vertelden welke maatregelen er genomen kunnen worden en waarbij gemeenten kunnen helpen, bv door  snel verlenen van vergunningen voor kabels en verdeelstations, maar ook dan blijven er zorgen over de capaciteit de komende jaren.