Bouwplan Jozef Israelstraat gaat niet door zoals is voorgelegd ! Seniorenpartij Schagen is het hier niet mee eens.

In de oordeelsvormende vergadering van 12 oktober jl., hebben diverse partijen aangegeven dat het bouwplan aan de Jozef Israëlstraat niet door kan gaan zoals dat is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bewoners zijn niet gehoord zoals het College de Raad heeft voorgehouden, voorgaande afspraken c.q. afspraken uit het verleden zijn de raadsleden onthouden.

De Seniorenpartij is tegen dit plan – zoals wij ook eerder hebben aangegeven in een motie die wij in juni tezamen met GroenLinks hadden ingediend.

LEES HIER VERDER!

persbericht Seniorenpartij Schagen – 11-11-2021 – Plannen bouwen Sint Israelstraat – Schagen


Lees verder

Wij zijn het niet eens met hoe de begroting is behandeld!

De Seniorenpartij Schagen is het niet eens met de behandeling van de begroting.

 

Deze is wettelijk te laat ingediend. Boa’s, politie etc. houdt iedere burger aan de wet en de gemeente Schagen? Staat het College boven de wet?

De Seniorenpartij Schagen vindt dat ook de gemeente zich aan de wet moet houden. Wel kunnen we de basisbegroting vaststellen van 14 oktober is prima, maar vervolgens zo een hoeveelheid wijzigingen aanbrengen waarbij veel geld op tafel moet komen en waar de gemeenteraad in 10 dagen tijd even een besluit over moet nemen én welke voorstellen ook nog eens onvoldoende zijn onderbouwd, is voor de Seniorenpartij Schagen een brug te ver.

LEES HIERONDER HET GEHELE BERICHT!

persbericht Seniorenpartij Schagen – 11-11-2021 – Niet eens met behandelen begroting


Lees verder

HET EERSTE BANKJE STAAT | TUITJENHORN – IN GROENADOPTIEPLAN

26-2-2021
Het eerste bankje is geplaatst in Tuitjenhorn en wel op 26 februari.
Daar is n.l. een groenadoptie plan gerealiseerd en het bankje is neergezet er om te genieten van het mooie uitzicht. Tevens draagt het bij tot mooie gesprekken, wat vooral voor hen die alleen zijn (eenzaam) erg fijn is.
De Seniorenpartij Schagen houdt haar woord.
Mooie actie van ons raadslid Marga Mulder Keij wordt vervolgt….

Lees verder

NIET TEVREDEN OVER ANTWOORDEN VERKEERSBESLUITEN !

16-11-2020
Wij zijn NIET TEVREDEN met de antwoorden v.d. wethouder over de verkeersbesluiten!
BRON tekst : Noordkop Centraal
SCHAGEN – Seniorenpartij Schagen gaat tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering dinsdag 24 november aanvullende vragen stellen over verkeersbesluiten.
Maandag 2 november kreeg wethouder Hans Heddes een motie van afkeuring van de Seniorenpartij, omdat er veel verkeersbesluiten zouden zijn genomen zonder deze op de juiste manier kenbaar te hebben gemaakt.
Inmiddels heeft de wethouder antwoord gegeven op alle ingediende punten van de Seniorenpartij. Maar niet naar tevredenheid.
“Uit de antwoorden blijkt dat in meer dan vijftig procent van de voorbeelden geen verkeersbesluit is genomen. Wij zullen in ieder geval de wethouder vragen welke effecten dit heeft, welke maatregelen er genomen worden zodat er wel op tijd verkeersbesluiten worden genomen en wanneer een en ander wordt ingelopen”, stelt fractiesecretaris André Groot.

Lees verder