Fractievergadering 10 oktober 2018

Agenda    Opening door de bestuur voorzitter Insprekers Mededelingen Ingekomen post Uitgaande post Verslag presidium ( de heer Wang.) Motie jeugdbescherming / jeugdreclassering bespreken en standpunt bepaling. Brief inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.z. verlenging verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Regiodeal Energy & Health Campus (EHC) bespreken (zie raadsinformatiememo) Wat hebben we de afgelopen maand […]


Lees verder