REACTIE VAN DE GEMEENTE SCHAGEN: Lijmkiezels strandhoofden

Gepost op:  07-02-2017

REACTIE VAN DE GEMEENTE SCHAGEN:

“Lijmkiezels strandhoofden”

Dit n.a.v. diverse acties  die door de Dorpsraad van Callantsoog& Groote Keeten en de Seniorenpartij Schagen werden gevoerd.

“Het Hoogheemraadschap heeft de aannemelr-die verantwoordelijk is voor de bekleding van de strandhoofden c.q. strekdammen aan de Noordzeekust- opdracht gegeven om de brokstukken “Elastocoast”, die het strand van Callantsoog vervuilen, op te ruimen. Alles moet opgeruimd zijn vóór de start van de strandsuppletie- verantwoordelijk gesteld voor de schades die nog ontstaan( i.v.m. natuurlijk verloop aan het strand, verstuiving van zand) door het loslaten van de” Elastocoast”.

In overleg met het Hoogheemraadschap worden momenteel geen reparaties aan de strandhoofden verricht of gepland met de “Elastocoast”.
Voor recreatief gebruik is deze steenslag niet de meest vriendelijke bekleding.
Daarom was de toepassing alleen in de stille gedeelten van de kust beter geweest om eveneens de ecologische meerwaarde hiervan te verkrijgen.

Deze discussie met het Hoogheemraadschap rondom deze kwestie wordt door ons vervolgd.”

Deel dit!