NIET TEVREDEN OVER ANTWOORDEN VERKEERSBESLUITEN !

16-11-2020
Wij zijn NIET TEVREDEN met de antwoorden v.d. wethouder over de verkeersbesluiten!
BRON tekst : Noordkop Centraal
SCHAGEN – Seniorenpartij Schagen gaat tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering dinsdag 24 november aanvullende vragen stellen over verkeersbesluiten.
Maandag 2 november kreeg wethouder Hans Heddes een motie van afkeuring van de Seniorenpartij, omdat er veel verkeersbesluiten zouden zijn genomen zonder deze op de juiste manier kenbaar te hebben gemaakt.
Inmiddels heeft de wethouder antwoord gegeven op alle ingediende punten van de Seniorenpartij. Maar niet naar tevredenheid.
“Uit de antwoorden blijkt dat in meer dan vijftig procent van de voorbeelden geen verkeersbesluit is genomen. Wij zullen in ieder geval de wethouder vragen welke effecten dit heeft, welke maatregelen er genomen worden zodat er wel op tijd verkeersbesluiten worden genomen en wanneer een en ander wordt ingelopen”, stelt fractiesecretaris André Groot.
Deel dit!