‘Lokaal in de Kamer’

Gepost op:  06-03-2017

Bij de gemeenteraadsverkiezingen koos 33% van de stemmers voor een lokale partij. Lokaal in de Kamer wil de stem van deze groep mensen graag vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Zie hier de kanditaten: http://lokaalindekamer.nl/kandidaten/

Speerpunten in het programma:

OPENBAAR BESTUUR
– Herindelen is een keuze
– Gekozen burgemeesters
– Overdracht van taken van Rijk naar gemeenten alleen na voldoende overleg en geld

ZORG
– Afschaffen eigen risico
– Minder macht zorgverzekeraars
– Hoger salaris paramedici, verplegers en ondersteunend personeel

PENSIOENEN
– Flexibel
– Naar werkbelasting

LANDBOUW
– Vasthouden aan gemaakte afspraken.
– Ondersteuning voor stoppende boeren
– Geen megastallen

PRIVATISERING
– Geen (verdere) privatisering dienstverlenende bedrijven

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK
– Meer aandacht voor de voorzieningen in kleine kernen
– Stimuleren economie in krimpgebieden
– Discriminatie blijft strafbaar

EUROPA
– Terug naar de basis van samenwerking op handel en veiligheid
– Arbeidsvoorwaarden migranten gelijk aan die van Nederlanders

MILIEU
– Sluiten kerncentrales
– Investeren in duurzame energie

ONDERWIJS
– Basisbeurs terug
– Werkdruk leraren omlaag
– MBO gaat weer breed opleiden

MOBILITEIT
– Beter openbaar vervoer
– Aanleg extra asfalt op knelpunten
– Kilometerheffing Lijst 24

Deel dit!