Bericht van Wethouder Quint

Geachte inwoners van de Gemeente Schagen.
In maart 2022 kon ik, na 1 jaar fractieondersteuner van de Seniorenpartij Schagen te zijn geweest, door uw steun en vertrouwen, een raadszetel namens de Seniorenpartij innemen.
Kort hierna werd mij gevraagd of ik wethouder wilde worden.
Ik heb dit aanvaard en startte in juni 2022, met heel veel enthousiasme en vertrouwen, mijn werkzaamheden als wethouder Inclusieve samenleving, Ouderenbeleid en Financiën.
Helaas heb ik de afgelopen maanden moeten vaststellen dat ik me de vertaalslag van “kennis en kunde” naar de huidige vorm van debatvoering binnen de Gemeenteraad van Schagen niet eigen kon maken. Ik ben hiervoor in training gegaan. Omdat ik niet de overtuiging heb dat ik de nodige kennis op korte termijn kan verwerven heb ik besloten met ingang van 24 april 2023 mijn ontslag als wethouder aan te vragen. Ik deed dit met pijn in het hart.
Mijn besluit is na goed overleg genomen met alle coalitiepartijen. Ik heb aangegeven dat ik me ook, na dit besluit, zal blijven inzetten voor de Seniorenpartij Schagen en zodra de mogelijkheid er is weer een raadszetel wil innemen, maar niet tenkoste van een ander.
Ik ben blij dat ik bij deze mijn werk als wethouder kan afsluiten in de wetenschap dat ik onder andere mijn bijdrage heb kunnen leveren aan het “Trefpunt Gezond & ZO” in het Angelapark in Warmenhuizen dat op 10 mei a.s. wordt geopend en de uitkomst is van het vorig jaar gestarte experiment “Living Lab”. Ook mocht ik een aanzet geven tot het doelgroepenvervoer om de ‘witte vlekken’ in de gemeente Schagen te vullen.
Ik wil iedereen bedanken voor de steun en medewerking die ik heb mogen ontvangen en wat mij betreft graag ‘Tot ziens
Cor Quint
Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen: “Wanneer je vol enthousiasme begint als wethouder, is het heel jammer dat het zo loopt. Wethouder Quint heeft zich altijd voor 100% ingezet voor onze gemeente en daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Tegelijkertijd respecteer ik zijn keuze om terug te treden.”
Fractievoorzitter Marga Mulder-Keij van de Seniorenpartij Schagen: “Wij hebben grote waardering voor dit moedige besluit. Als wethouder namens de Seniorenpartij Schagen had wethouder Quint oog voor de ouderen en kwetsbaren in onze samenleving. Wij zijn blij en dankbaar dat hij onze partij blijft versterken. Mensen zoals hij willen wij graag in de Seniorenpartij behouden.”
Deel dit!