Algemene ledenvergadering Seniorenpartij Schagen

De algemene ledenvergadering van de Seniorenpartij Schagen werd zaterdag 29 oktober druk bezocht. Na een gastvrij welkom startte Marianne Weel met een presentatie over de organisatie van mantelzorg in de regio. De nadruk lag op respijtzorg, de mogelijkheid om een mantelzorger enkele dagen rust te bieden. Daarnaast vestigde zij de aandacht op de nieuwe website www.mantelzorgcentrum.nl die binnenkort online komt.

Vervolgens nam aftredend bestuursvoorzitter Ton Schouten het woord en legde uit op welke manier de Seniorenpartij Schagen is verbonden met de Onafhankelijke Partij Noord-Holland en waarom er de afgelopen jaren wijzigingen zijn geweest in de naam van deze partij.

Na de smakelijke lunch lichtte Ton Schouten toe waarom hij het voorzitterschap wilde overdragen. Hierna volgde de de introductie van de nieuwe voorzitter, Jan Wal met aansluitende de stemming. Uit de stemming bleek dat een grote meerderheid van de stemmers Wal het vertrouwen gaven om het bestuur voor te zitten.

Ook introduceerde wethouder Cor Quint zich tijdens deze vergadering zich bij de aanwezige leden. Het was bovendien duidelijk dat de toegewijde wethouder niet alleen aanwezig was om zichzelf voor te stellen. Tijdens de presentaties, gesprekken en vragenrondes noteerde hij secuur alle opmerkingen om deze mee te nemen naar het gemeentehuis van Schagen.

Tot slot bleek uit het financiële jaaroverzicht van 2021 dat de partij er financieel goed en gezond voorstaat. Omdat dit in het verleden wel eens anders is geweest, was ook dit een positief bericht. Al met al kunnen de leden, het bestuur en de fractieleden terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.

Deel dit!