Uitnodiging Algemene Leden Vergadering – 7-2-2019

Donderdag 7 februari – A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G – met daarbij een presentatie van Marijke Verbeek. Locatie: Callantsoog – Dorpshuis Kolfweid Aanvang: 19:30 uur   #ALV #seniorenpartijschagen #presentatie #dementie #ouderenmishandeling


Lees verder

Fractievergadering 10 oktober 2018

Agenda    Opening door de bestuur voorzitter Insprekers Mededelingen Ingekomen post Uitgaande post Verslag presidium ( de heer Wang.) Motie jeugdbescherming / jeugdreclassering bespreken en standpunt bepaling. Brief inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.z. verlenging verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Regiodeal Energy & Health Campus (EHC) bespreken (zie raadsinformatiememo) Wat hebben we de afgelopen maand […]


Lees verder