Bouwplan Jozef Israelstraat gaat niet door zoals is voorgelegd ! Seniorenpartij Schagen is het hier niet mee eens.

In de oordeelsvormende vergadering van 12 oktober jl., hebben diverse partijen aangegeven dat het bouwplan aan de Jozef Israëlstraat niet door kan gaan zoals dat is voorgelegd aan de gemeenteraad. Bewoners zijn niet gehoord zoals het College de Raad heeft voorgehouden, voorgaande afspraken c.q. afspraken uit het verleden zijn de raadsleden onthouden. De Seniorenpartij is […]


Lees verder

Wij zijn het niet eens met hoe de begroting is behandeld!

De Seniorenpartij Schagen is het niet eens met de behandeling van de begroting.   Deze is wettelijk te laat ingediend. Boa’s, politie etc. houdt iedere burger aan de wet en de gemeente Schagen? Staat het College boven de wet? De Seniorenpartij Schagen vindt dat ook de gemeente zich aan de wet moet houden. Wel kunnen […]


Lees verder

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering – 7-2-2019

Donderdag 7 februari – A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G – met daarbij een presentatie van Marijke Verbeek. Locatie: Callantsoog – Dorpshuis Kolfweid Aanvang: 19:30 uur   #ALV #seniorenpartijschagen #presentatie #dementie #ouderenmishandeling


Lees verder

Fractievergadering 10 oktober 2018

Agenda    Opening door de bestuur voorzitter Insprekers Mededelingen Ingekomen post Uitgaande post Verslag presidium ( de heer Wang.) Motie jeugdbescherming / jeugdreclassering bespreken en standpunt bepaling. Brief inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.z. verlenging verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Regiodeal Energy & Health Campus (EHC) bespreken (zie raadsinformatiememo) Wat hebben we de afgelopen maand […]


Lees verder