HET EERSTE BANKJE STAAT | TUITJENHORN – IN GROENADOPTIEPLAN

26-2-2021
Het eerste bankje is geplaatst in Tuitjenhorn en wel op 26 februari.
Daar is n.l. een groenadoptie plan gerealiseerd en het bankje is neergezet er om te genieten van het mooie uitzicht. Tevens draagt het bij tot mooie gesprekken, wat vooral voor hen die alleen zijn (eenzaam) erg fijn is.
De Seniorenpartij Schagen houdt haar woord.
Mooie actie van ons raadslid Marga Mulder Keij wordt vervolgt….

Lees verder

NIET TEVREDEN OVER ANTWOORDEN VERKEERSBESLUITEN !

16-11-2020
Wij zijn NIET TEVREDEN met de antwoorden v.d. wethouder over de verkeersbesluiten!
BRON tekst : Noordkop Centraal
SCHAGEN – Seniorenpartij Schagen gaat tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering dinsdag 24 november aanvullende vragen stellen over verkeersbesluiten.
Maandag 2 november kreeg wethouder Hans Heddes een motie van afkeuring van de Seniorenpartij, omdat er veel verkeersbesluiten zouden zijn genomen zonder deze op de juiste manier kenbaar te hebben gemaakt.
Inmiddels heeft de wethouder antwoord gegeven op alle ingediende punten van de Seniorenpartij. Maar niet naar tevredenheid.
“Uit de antwoorden blijkt dat in meer dan vijftig procent van de voorbeelden geen verkeersbesluit is genomen. Wij zullen in ieder geval de wethouder vragen welke effecten dit heeft, welke maatregelen er genomen worden zodat er wel op tijd verkeersbesluiten worden genomen en wanneer een en ander wordt ingelopen”, stelt fractiesecretaris André Groot.

Lees verder

UPDATE 2: Grastegels fietspad

Vervolg GEVAAR 🚳🌱 G R A S T E G E L S 🌱 🚳 langs fietspad Sint Maarten.

De Seniorenpartij Schagen heeft antwoorden gekregen op diverse vragen. Maar in de beantwoording van de vragen over de grastegels langs de Breelandsweg te Sint Maarten kunnen wij ons niet vinden.

Jammer was ook dat tijdens de vorige week gehouden Oordeelvormende vergadering geen gelegenheid werd geboden om op dit punt in te gaan 🤔

Onderstaande zaken blijven nog steeds van kracht:

Doordat de tegels in de lengte zijn toegepast zijn deze voor fietsers levensgevaarlijk. Het op de lange duur met gras dicht groeien maakt het er de eerste jaren niet veiliger op. Graag verzoeken wij om onderstaande acties uit te voeren om ongelukken te voorkomen

1- Wij doen het verzoek aan onze sportieve wethouder Heddes om eens te proberen of hij 50 meter over de grastegels kan fietsen! 🚲 Hierna vernemen wij graag of hij nog steeds van mening is dat je er veilig over kan fietsen!

2- In het vervolg -waar nodig andere grastegels toe te passen- of dwars aan te brengen.

3- Alsnog met spoed de bestaande stroken grastegels te vullen met grond en gras in te zaaien.

#grastegels #gevaarlijk #seniorenpartij #schagen #vasthoudend

Foto: aangeleverd L. Roozendaal


Lees verder

UPDATE: Fietspad van Warmenhuizen tot Sint Maarten

Ons steunfractielid Louis Roozendaal heeft uiteindelijk toch een gesprek gehad met Wethouder Heddes en twee ambtenaren.

Hieronder de zaken die binnenkort opgepakt gaan worden:

  1. In het voorjaar van 2019 gaat het stuk fietspad langs de Veilingweg van Tuitjenhorn tot aan Warmenhuizen worden vervangen;
  2. Het weg-frezen van de hobbels waar de gemeente mee was gestart, zal binnenkort vervolgd gaan worden op het deel vanaf Sint Maarten;
  3. Doordat de scooters en brommers nu op de rijweg moeten rijden i.p.v. het fietspad, zijn de borden aangepast. Helaas is dit niet overal goed gegaan, waardoor het vooral in en rond Warmenhuizen zeer onduidelijk is geworden. De borden zullen binnenkort worden aangepast.

Zodra er weer veranderingen op het traject plaats vinden zal men Louis Roozendaal hiervan op de hoogte brengen, zodat wij op onze beurt u weer kunnen informeren.

 


Lees verder

Verkeersremmers Burgerbrug | bron van ergenis

Op de vorige deze week gehouden Dorpsraad vergadering in Burgerbrug bleken de verkeersremmers aan de Grote Sloot een heftig onderwerp van gesprek.

Wat is er mis mee – zie hier!

  1. De geplaatste verkeersremmers staan tegen de woonhuizen aan gesitueerd. Hierdoor moeten vooral fietsers, die van zuid naar noord fietsen bij het passeren ervan naar het midden van de weg uitwijken. Er blijken ondertussen al meerdere kinderen bijna geschept te zijn door een achterop komende auto. Er zijn schoolgaande kinderen, die hier dagelijks meerdere malen langs moeten.
  2. Gebleken is dat ter plaatse van de verkeersremmers de weg – mede door de geparkeerde auto’s ernaast – nauwelijks 3 meter breed is. Dit terwijl er ontheffingen zijn verleend door de gemeente Schagen aan loonbedrijven en agrariërs voor voertuigen met een maximale breedte van 3,50 meter. Hierdoor kunnen diverse voertuigen daar nu niet passeren.
  3. Tijdens de recent gehouden snelheidsmetingen bleek dat er nauwelijks verschil was te constateren met de meting die gehouden is voordat de verkeersremmers zijn geplaatst.

Het bovenstaande was reden genoeg -om ter voorkoming van ernstige ongelukken- er voor te pleiten dat de verkeersremmers op korte termijn verwijderd gaan worden. Wij hebben over bovenstaande zaken vragen gesteld aan de gemeente Schagen.

Wordt vervolgd!!

 


Lees verder

UPDATE: Openstaande stroomkast Sint Maartensbrug

UPDATE – Openstaande stroomkast Sint Maartensbrug

Zo stond de stroomkast erbij.

Er is ook nog een mooi resultaat te melden over de al 3 maanden opstaande stroomkast bij de stolp in SintMaartensbrug.

Na interventie deze week van een bewoner van Sint Maartensbrug, de Seniorenpartij en Wethouder Heddes is deze nu veilig gesteld.

 

De bijgeleverde foto geeft goed weer hoe de kast er bij stond ⚡️


Lees verder

Schriftelijke vraag over het fietspad langs de Rijperweg

FIETSPAD LANGS DE RIJPERWEG

Al ruim een jaar is Seniorenpartij Schagen achter de schermen bezig om samen met de gemeente Schagen verbeteringen aan te brengen op het proefstuk fietspad langs de Rijperweg in het dorp ‘t Rijpje.

Op dit fietspad is een nieuw soort asfalt toegepast als proef. Helaas bleek al snel dat het grind los kwam en hierdoor ook het materiaal bij droog weer ging stuiven. Terwijl bij regen er een vieze blubber vrij kwam. Door deze zaken hebben er valpartijen plaatsgevonden en gaan veel fietsers nu op de rijbaan fietsen.

Aangezien wij als partij de gemeente niet konden bewegen om tot maatregelen over te gaan om de situatie te verbeteren, is besloten om het probleem samen met het plaatselijke buurtcomité op te pakken.

Samen hebben wij een enquête gemaakt en verspreid bij de bewoners. Het resultaat is onlangs gepresenteerd aan wethouder Heddes en is gepubliceerd in de Schager Courant en de Omring Expres.

Uit de enquête kwamen de klachten overduidelijk naar voren. Helaas gaf de wethouder onvoldoende aan wat en wanneer er nu iets gaat gebeuren.

Voor de Seniorenpartij Schagen was dit aanleiding om hierover deze week schriftelijk vragen te stellen bij de griffie. Zodra de antwoorden binnen zijn zullen wij u dit laten weten.

www.seniorenpartijschagen.nl

#fietspad #rijperweg #ondeugdelijk #grind #valpartijen #schriftelijkevragen#klachten


Lees verder