ZEBRAPAD BIJ MAKADO SCHAGEN | UITGANG NIEUWSTRAAT

Promotiefilmpje Perry Vriend

Bij de uitgang van het Makado Schagen aan de Nieuwstraat is geen zebrapad. Het Gehandicapten Platform Schagen heeft daar tijdens de vergadering van de inclusie agenda om heeft gevraagd, omdat er met name voor ouderen en mensen met een beperking gevaarlijke situaties ontstaan.

Wij willen dit graag realiseren

Deel dit!