Verkeersremmers Burgerbrug | bron van ergenis

Op de vorige deze week gehouden Dorpsraad vergadering in Burgerbrug bleken de verkeersremmers aan de Grote Sloot een heftig onderwerp van gesprek.

Wat is er mis mee – zie hier!

  1. De geplaatste verkeersremmers staan tegen de woonhuizen aan gesitueerd. Hierdoor moeten vooral fietsers, die van zuid naar noord fietsen bij het passeren ervan naar het midden van de weg uitwijken. Er blijken ondertussen al meerdere kinderen bijna geschept te zijn door een achterop komende auto. Er zijn schoolgaande kinderen, die hier dagelijks meerdere malen langs moeten.
  2. Gebleken is dat ter plaatse van de verkeersremmers de weg – mede door de geparkeerde auto’s ernaast – nauwelijks 3 meter breed is. Dit terwijl er ontheffingen zijn verleend door de gemeente Schagen aan loonbedrijven en agrariërs voor voertuigen met een maximale breedte van 3,50 meter. Hierdoor kunnen diverse voertuigen daar nu niet passeren.
  3. Tijdens de recent gehouden snelheidsmetingen bleek dat er nauwelijks verschil was te constateren met de meting die gehouden is voordat de verkeersremmers zijn geplaatst.

Het bovenstaande was reden genoeg -om ter voorkoming van ernstige ongelukken- er voor te pleiten dat de verkeersremmers op korte termijn verwijderd gaan worden. Wij hebben over bovenstaande zaken vragen gesteld aan de gemeente Schagen.

Wordt vervolgd!!

 

Deel dit!