Seniorenpartij Schagen komt met motie loskoppeling minimumloon & AOW


‘Onacceptabel, onbeschaafd en zeer achterbaks’.

De Seniorenpartij Schagen vindt het een grof schandaal dat de Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de Christenunie de ONTKOPPELING van het MINIMUUN LOON & AOW willen doorzetten!

Wij komen in de raads- vergadering van 15 februari met een motie en Perry Vriend hoopt dat veel politieke partijen op gemeentelijk niveau met deze motie komen.

Deel dit!