Onze motie over AOW heeft het gehaald !!!

De Seniorenpartij Schagen heeft een oproep gedaan om de motie raad breed te steunen en naar Den Haag te sturen.
CDA en GroenLinks als landelijke partij steunde de motie ook alsmede de lokale partij Wens4you, maar de lokale partij JESS en de VVD vinden het onzin – de arrogantie ten top!
Blijkbaar hebben VVD & JESS niets met de ouderen op om het geluid te laten horen richting Den Haag. Wethouder Van der Veek vond een toelichting niet nodig.
Uiteindelijk is de motie met steun van de PvdA en verdeelde CDA aangenomen en gaat de motie richting Den Haag.
Namens de Seniorenpartij Schagen
A.S. (André) Groot
Fractiesecretaris.
06-5317 4240
Deel dit!