ONBEGRIP over uitstel opwaardering wegen

Hier een mooie actie van onze fractiesecretaris André Groot over een belofte welke in 2018 is gemaakt en waar nog geen gevolg aan is gegeven!

Deel dit!