Senioren hekelen afspraken zonneweide

Dit bericht is gepubliceerd door Schagen Centraal

Gepubliceerd: 31-08-2019 | 12:00:00

Laatst gewijzigd: 30-08-2019 | 10:08:59

SINT MAARTENSBRUG – De Seniorenpartij Schagen is zeer ontstemd over antwoorden van het college over de vergunningaanvraag van een zonneweide aan de Grote Sloot 158 in Sint Maartensbrug. De eigenaar, de heer Schuijt, heeft beloofd iets te organiseren voor omwonenden als de vergunning is verleend.

De fractie vindt deze handelwijze vreemd omdat omwonenden voor het verlenen van de vergunning uitgenodigd horen te worden en niet er na.

De Seniorenpartij vindt dat pas een vergunning kan worden verleend als aan alle voorwaarden is voldaan aan hetgeen staat vermeld in het Beleidsplan Zonneparken van 12 februari 2019.

De partij wil weten van het college wat er precies is gebeurd. Ook wil de fractie inzicht in de lijst van omwonenden die zijn uitgenodigd.


Lees verder

Steun ons met de Strandrolstoel!

We zijn er nog lang niet!

Een actie van de Seniorenpartij Schagen en het Gehandicapten Platform voor een strandrolstoel heeft al ruim € 4.000,00 opgeleverd.

De partijen zijn een gezamenlijke actie gestart om een elektrisch aangedreven strandrolstoel – de ‘E-Jutter-Wombat’ – op het strand van Callantsoog te krijgen.

Steun dit mooie doel – samen met ons en het Gehandicapten Platform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E


Lees verder

21 april – Wereld Alzheimer-dag!

Zaterdag 21 september was het Wereld Alzheimer dag en Gemeente Schagen stond hier uiteraard ook bij stil. Zij organiseerden overdag én in de avond een aantal leuke en informatieve activiteiten.

Zeer de moeite waard!


Lees verder

OEPS – Het geld voor de geluidswal – gereserveerd in 2018 – is ‘weg’

We hebben de Gemeente weer even wakker geschud ?, want het betrof hier toch een reservering in de begroting van 2018?

Nu even afwachten wanneer wethouder Heddes het geld kan gaan uitgeven. De #formele #financiele#regels moeten worden gevolgd ?

Wij worden niet in het stuk genoemd, maar zoals u van ons gewend bent pakken wij alles direct op en hebben wij een mooie voorzet gegeven!!

https://www.facebook.com/636124329767368/posts/2279195982126853/


Lees verder

Verbazing herstel en schoonmaak geluidswal Muggenburg – vraag aan College van B&W

Schagen, 06 mei 2019

Betreft: vragen i.z. geluidswal Wijk Muggenburg – Aan het College van B&W,

De Seniorenpartij in Schagen is verbaasd dat de geluidswal in de wijk Muggenburg nog steeds niet hersteld en schoongemaakt is waar wij in maart 2018 vragen over hebben gesteld n.a.v. vragen die door leerlingen van het Regius College in Schagen zijn gesteld over de wal tijdens een bezoek van wethouder Jelle Beemsterboer aan de school. Toen werd de belofte gedaan dat de geluidswal binnen drie weken hersteld zou worden.

Nu dat nog steeds niet is gebeurd trekken we opnieuw aan de bel en vinden dat dit geen goed voorbeeld is voor de jeugd die hiermee zijn gekomen en vinden dit als Seniorenpartij Schagen een onaanvaardbare situatie. Aanvullend blijkt dat de geluidswal niet meer aan de geluidscriteria voldoet en is duidelijk geworden dat ook het andere glazen deel vervangen moet worden wat het resultaat is van jarenlange verwaarlozing. Voor de goede orde is de reparatie niet een zaak van de Provincie Noord-Holland en ligt op het bordje van de Gemeente Schagen. Graag vernemen wij van u de reden waarom e.e.a. nog niet is opgepakt en een antwoord op de vervolgvragen.

Antwoord: Rekeninghoudend met de toezegging het geluidsscherm te herstellen is in de eerste bestuursrapportage 2018 een bedrag van € 70.000 aangevraagd én ter beschikking gesteld voor het herstel van het geluidsscherm in Muggenburg. Door een traject van uitgebreide burgerparticipatie (met de aanwonenden van de Gebroeders Plukkerstraat en Piet Gootjesstraat) heeft in kalenderjaar 2018 geen opdrachtverlening (tot herstel) plaatsgevonden waardoor het opgehoogde budget in de exploitatiebegroting 2018 niet is aangesproken. Vervolgens is het budget (conform onze begrotingsregels) via de jaarrekening 2018 weer teruggevloeid ten bate van het rekeningresultaat. Met de uitkomst van de gevoerde burgerparticipatie wensen we het beschadigde geluidsscherm van Muggenburg in 2019 te herstellen. Derhalve wordt in de raadsvergadering van 27 juni 2019 de Raad opnieuw gevraagd om € 70.000 ter beschikking te stellen. Zodra het bedrag ter beschikking wordt gesteld wordt direct met de uitvoering begonnen, zoals afgesproken met de aanwonenden van de Gebroeders Plukkerstraat en de Piet Gootjesstraat.


Lees verder

Vraag aan Handhaving betreffende bord op dorpsplein Callantsoog

Beste medewerker handhaving,

Door een aantal mensen uit Callantsoog werd de Seniorenpartij Schagen gevraagd of het door de gemeente Schagen is toegestaan dat door snackbar “WipInn” –  eveneens in Callantsoog gevestigd – een groot opvallend en zeer onsierlijk bord in een stalen frame midden op het Dorpsplein, in het groen is geplaatst waarop de tekst “Personeel gevraagd”.

De kans bestaat dat ook andere horeca-exploitanten en/of andere ondernemingen, die dringend om personeel verlegen zitten of andere reclame wil maken, eveneens iets dergelijks gaan plaatsen.

Het Dorpsplein is destijds geheel gemoderniseerd en dient min of meer als het visitekaartje van Callantsoog. De Seniorenpartij Schagen vindt het van belang dat dit bord – indien mogelijk – zo spoedig mogelijk verdwijnt temeer daar dit het algemeen belang niet dient en het dorpsplein ontsiert.

Vragen: a. Graag vernemen wij van u of het plaatsen van dit soort uitingen zijn toegestaan; b. Indien het niet is toegestaan de afdeling handhaving de betrokken partij hierop aanspreekt.

Met vriendelijke groet,

Fractiesecretariaat A.S. (André) Groot tevens behandelaar

 

Klik op de link voor het originele document.

Vraag aan handhaving – Plaatsing reclame uiting op het Dorpsplein Callantsoog


Lees verder