OEPS – Het geld voor de geluidswal – gereserveerd in 2018 – is ‘weg’

We hebben de Gemeente weer even wakker geschud 😉, want het betrof hier toch een reservering in de begroting van 2018?

Nu even afwachten wanneer wethouder Heddes het geld kan gaan uitgeven. De #formele #financiele#regels moeten worden gevolgd 🤔

Wij worden niet in het stuk genoemd, maar zoals u van ons gewend bent pakken wij alles direct op en hebben wij een mooie voorzet gegeven!!

https://www.facebook.com/636124329767368/posts/2279195982126853/


Lees verder

Verbazing herstel en schoonmaak geluidswal Muggenburg – vraag aan College van B&W

Schagen, 06 mei 2019

Betreft: vragen i.z. geluidswal Wijk Muggenburg – Aan het College van B&W,

De Seniorenpartij in Schagen is verbaasd dat de geluidswal in de wijk Muggenburg nog steeds niet hersteld en schoongemaakt is waar wij in maart 2018 vragen over hebben gesteld n.a.v. vragen die door leerlingen van het Regius College in Schagen zijn gesteld over de wal tijdens een bezoek van wethouder Jelle Beemsterboer aan de school. Toen werd de belofte gedaan dat de geluidswal binnen drie weken hersteld zou worden.

Nu dat nog steeds niet is gebeurd trekken we opnieuw aan de bel en vinden dat dit geen goed voorbeeld is voor de jeugd die hiermee zijn gekomen en vinden dit als Seniorenpartij Schagen een onaanvaardbare situatie. Aanvullend blijkt dat de geluidswal niet meer aan de geluidscriteria voldoet en is duidelijk geworden dat ook het andere glazen deel vervangen moet worden wat het resultaat is van jarenlange verwaarlozing. Voor de goede orde is de reparatie niet een zaak van de Provincie Noord-Holland en ligt op het bordje van de Gemeente Schagen. Graag vernemen wij van u de reden waarom e.e.a. nog niet is opgepakt en een antwoord op de vervolgvragen.

Antwoord: Rekeninghoudend met de toezegging het geluidsscherm te herstellen is in de eerste bestuursrapportage 2018 een bedrag van € 70.000 aangevraagd én ter beschikking gesteld voor het herstel van het geluidsscherm in Muggenburg. Door een traject van uitgebreide burgerparticipatie (met de aanwonenden van de Gebroeders Plukkerstraat en Piet Gootjesstraat) heeft in kalenderjaar 2018 geen opdrachtverlening (tot herstel) plaatsgevonden waardoor het opgehoogde budget in de exploitatiebegroting 2018 niet is aangesproken. Vervolgens is het budget (conform onze begrotingsregels) via de jaarrekening 2018 weer teruggevloeid ten bate van het rekeningresultaat. Met de uitkomst van de gevoerde burgerparticipatie wensen we het beschadigde geluidsscherm van Muggenburg in 2019 te herstellen. Derhalve wordt in de raadsvergadering van 27 juni 2019 de Raad opnieuw gevraagd om € 70.000 ter beschikking te stellen. Zodra het bedrag ter beschikking wordt gesteld wordt direct met de uitvoering begonnen, zoals afgesproken met de aanwonenden van de Gebroeders Plukkerstraat en de Piet Gootjesstraat.


Lees verder

Vraag aan Handhaving betreffende bord op dorpsplein Callantsoog

Beste medewerker handhaving,

Door een aantal mensen uit Callantsoog werd de Seniorenpartij Schagen gevraagd of het door de gemeente Schagen is toegestaan dat door snackbar “WipInn” –  eveneens in Callantsoog gevestigd – een groot opvallend en zeer onsierlijk bord in een stalen frame midden op het Dorpsplein, in het groen is geplaatst waarop de tekst “Personeel gevraagd”.

De kans bestaat dat ook andere horeca-exploitanten en/of andere ondernemingen, die dringend om personeel verlegen zitten of andere reclame wil maken, eveneens iets dergelijks gaan plaatsen.

Het Dorpsplein is destijds geheel gemoderniseerd en dient min of meer als het visitekaartje van Callantsoog. De Seniorenpartij Schagen vindt het van belang dat dit bord – indien mogelijk – zo spoedig mogelijk verdwijnt temeer daar dit het algemeen belang niet dient en het dorpsplein ontsiert.

Vragen: a. Graag vernemen wij van u of het plaatsen van dit soort uitingen zijn toegestaan; b. Indien het niet is toegestaan de afdeling handhaving de betrokken partij hierop aanspreekt.

Met vriendelijke groet,

Fractiesecretariaat A.S. (André) Groot tevens behandelaar

 

Klik op de link voor het originele document.

Vraag aan handhaving – Plaatsing reclame uiting op het Dorpsplein Callantsoog


Lees verder

Vergroot uw kennis over DEMENTIE en doe de online training!

We hebben dit onderwerp al eens eerder onder de aandacht gebracht, want het belang is groot!

Zie hier een link te vinden om online een training te volgen om uw kennis over dementie te vergroten.

Is het niet zo dat het voor iedereen van groot belang is bekend te zijn met dementie, de signalen en hoe om te gaan met iemand met dementie. Daarvoor willen wij u via deze weg attenderen op de mogelijkheid de online training te volgen via www.samendementievriendelijk.nl

Volg de gratis online training en vergroot uw kennis over dementie. Zo steunt u een dementievriendelijk Nederland!

 

 


Lees verder