Fractievergadering staat gepland!

 

 

 

 

 

 

A G E N D A 29-08-2018:

  1. Welkom en mededelingen
  2. Gelegenheid tot inspreken
  3. Vaststellen notulen van vorige vergadering
  4. In- en uitgaande post
  5. Mededelingen vanuit de raadsfractie
  6. Behandeling agenda Oordeelsvormende vergadering 04-09-2018
  7. Rondvraag
  8. Sluiting.

NB: de planning van de komende vergaderingen wordt nog bijgewerkt op de website. Zodra deze agenda voor dit lopende jaar bekend is, zullen wij daar melding van maken.

Deel dit!