Bouwplan Jozef Israelstraat gaat niet door zoals is voorgelegd ! Seniorenpartij Schagen is het hier niet mee eens.

In de oordeelsvormende vergadering van 12 oktober jl., hebben diverse partijen aangegeven dat het bouwplan aan de Jozef Israëlstraat niet door kan gaan zoals dat is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bewoners zijn niet gehoord zoals het College de Raad heeft voorgehouden, voorgaande afspraken c.q. afspraken uit het verleden zijn de raadsleden onthouden.

De Seniorenpartij is tegen dit plan – zoals wij ook eerder hebben aangegeven in een motie die wij in juni tezamen met GroenLinks hadden ingediend.

LEES HIER VERDER!

persbericht Seniorenpartij Schagen – 11-11-2021 – Plannen bouwen Sint Israelstraat – Schagen

Deel dit!