Seniorenpartij Schagen – voor iedereen!

Wij, als Seniorenpartij Schagen, kunnen niet genoeg benadrukken, op welke wijze dan ook, niets te maken te hebben met de Haagse politiek.

Telkenmale blijkt ons dat men van mening is een ouderen partij te zijn zoals de landelijke 50Plus. Niet voor niets is de lokale Seniorenpartij Schagen in 2012 opgericht met als doel er echt te zijn voor haar eigen inwoners.

Een volwassen partij voor jong en oud die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 veel stemmen kreeg, waardoor zij direct 3 raadszetels in de wacht sleepte – 1965 stemmen  en nu in 2018 maar liefst 2920 stemmen.

De Seniorenpartij Schagen houdt niet van loze beloften maar van realiteit, hetgeen de reden is altijd alert te zijn en te blijven, aan de actualiteiten van de dag, om daarop in te springen als onze belangen aan de orde zijn.

Daarmee hebben wij ons bestaansrecht inmiddels dubbel en dwars bewezen hetgeen niet wil zeggen dat wij hierdoor nu achterover gaan leunen. Integendeel, dit gegeven is juist een uitdaging ons nóg meer te laten gelden door overal ons neus te laten zien om tekortkomingen, op welke grond dan ook, te signaleren om deze eerst in de commissies Ruimte, Samenleving en Bestuur en daarna in de gemeenteraad, te ventileren.

Wij stellen het bijzonder op prijs indien u ons wilt steunen door lid te worden (bijdrage is €25,00 per jaar, ieder 2e gezinslid €10,00). Het aanmeldingsformulier vindt u hier.

U kunt ons altijd telefonisch bereiken op de nummers 06-13963917 (voorzitter – Ton Schouten) of 0224-591761 (Perry Vriend – Fractie voorzitter) of stuur een mail naar info@seniorenpartijschagen.nl.

Bestuur Seniorenpartij Schagen

Gemeenteraadsverkiezingen, Schagen 2018